Metode

Sådan udregnes PR-score, reach og annonceværdi i Infomedias analyser.

PR-score

Infomedia arbejder med en numerisk værdi som ”kvalitets-måleværdi” formedieomtale. Vikalder denne for PR-score. PR-scoren bygger på fem faktorer,der er afgørende for omtalenskvalitet: læsertal, eksponering i overskrift,eksponering i artiklen, størrelse på artiklen samthvorvidt artiklen er positiv, neutral eller negativ. Den samlede PR-score i en analyse beregnessom et gennemsnit af alle artikler/indslags PR-score. Til måling af InfomediasPR-scorebenyttes en ordinalskala på fem trin. Skalaen går fra: +100(meget positiv) til -100 (megetnegativ).

+51 til +100 er udtryk for en meget favorabel vinkling.

+21 til +50 er udtryk for en lettere positiv vinkling.

+0 til +20 er udtryk for en neutral vinkling.

+0 til -50 er udtryk for en lettere kritisk vinkling i omtalen.

-51 til -100 er udtryk for en meget kritisk vinkling i omtalen.

Reach (læsere/lyttere/seere)

Reach er summen af potentielle læsere, lyttere og seere af de enkelteomtaler. Det vil sige, atalle de enkelte omtalers individuelle potentielle reach lægges sammen til ét samlet reach. Derer derfor ikke tale om antallet af individuelle unikke læsere, lyttere eller seere men derimodsummen af de potentielle eksponeringer.

Antallet af seere og lyttere i radio og TV er baseret på tal fra Gallup og udregnes som etgennemsnit over et halvt år.

Annonceomkostninger (DKK)

Som Medlem af AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) har Infomedia forpligtet sig til ikke at anvende estimeret annonceomkostninger (også kendt under navnet estimeret annonceværdi/EAV) uden samtidig at gøre opmærksom på de udfordringer, der kan være ved at benytte denne måleenhed som selvstændigt måleparameter. Ved at anvende begrebet ‘estimerede annonceomkostninger’frem for ‘annonceværdi’ signalerer Infomedia at værdi og omkostninger ikke bør sammenblandes, samt at måleparameteret IKKE bør bruges som målestok for effekten af en presseindsats.

Udfordringerne er blandt andre:

  • at annonceomkostninger er baseret på estimererede annoncepriser, som ikke tager højdefor hverken placering, størrelse, farver etc.
  • at annonceomkostninger ikke tager højde for kvaliteten af mediedækningen – altså tællernegativ medieomtale på lige fod med positiv og neutral medieomtale at brugen af annonceomkostninger som måleenhed fremmer en tendens, som ikkenødvendigvis understøtter jeres organisation, idet annonceomkostninger begunstiger storvolumen frem for målrettet dækning
  • at de annoncepriser, som annonceomkostninger er baseret på, generelt er dalende, hvilket vil betyde et fald i annonceomkostninger, såfremt der sammenlignes med tidligere års annoncepriser

 

Yderligere info kan findes her: https://amecorg.com/2017/06/the-denitive-guide-why-aves-are-invalid/ 

Infomedia har naturligvis andre måleenheder, hvoraf en del pt. kræver, at medieindholdetgennemlæses og vurderes af Infomedias analytikere. Vi arbejder lige nu på at implementere AI/machine learning, som muliggør andre måleparametre, som ikke forudsætter manuelbehandling af data.

Annonceomkostninger i Printmedier er beregnet ud fra den tilsvarende værdi, som en annonce i det pågældende medie ville have kostet, hvis artiklen var bragt som annonce. Overskrift og artiklens brødtekst omregnes fra antallet af ord til spaltemillimeter. Oplysninger om annonce priser revideres løbende. Pris pr. spaltemillimeter er beregnet på grundlag af mediets annoncepriser for tekstsider i re farver.

Annonceomkostninger i Radio og TV udregnes på baggrund af indslagets længde (max 3min.), antallet af seere/lyttere (Gallup) samt annonceprisen pr. sek. i det givne medie. Priserne i TV er baseret på TV2’s priser og opdateres minimum én gang årligt. Priserne i radio er baseret på SBS’ priser og opdateres minimum én gang årligt.

Annonceomkostninger i Webkilder udregnes på baggrund af antallet af unikke brugere pr. uge(bruttolæsertallet) og mediets CPM-priser (annoncepris pr. 1.000 brugere). Annonceprisen på webmedier er en fast pris på det medie pr. artikel og er uafhængig af artiklens størrelse og placering på hjemmesiden.

Bemærk: Der er tale om listepriser.

Customer Care: support@infomedia.dk – 88 77 33 00