skip to Main Content
Digital Transformation: Innovation Uden At Vende Alt På Hovedet

Digital transformation: Innovation uden at vende alt på hovedet

De seneste år har Infomedia gennemgået en grundlæggende omlægning af organisationens overordnede produkt- og kundestruktur. Formålet har været og er fortsat at udbrede digital transformation på tværs af organisationen. Hør her, hvad vi gjorde, og hvad du kan have fokus på, når du starter dit eget innovationsprojekt.

Da vi påbegyndte innovationsarbejdet meldte en række centrale spørgsmål sig: Hvordan fastholder vi Infomedias høje kvalitet i en ny produkt- og kundestruktur? Hvordan overbeviser vi en salgsorienteret virksomhed om, at der kan være fordele ved at ensarte produkter frem for at have unikke løsninger til hver kunde? Og skal alt vendes på hovedet for at skabe forandring?

Forandring kan også starte med kortlægning og automatisering

For os var udgangspunktet for at skabe en ny produkt- og kundestruktur at dykke ned i og forstå den eksisterende måde, vi producerede og leverede produkter på i Infomedia. Her så vi, at vores produkter i nogen grad bar præg af en historisk tilgang, hvor løsningerne var ret 1-til-1-orienteret i stedet for at tænke i pakker på tværs af markedets samlede behov.

Næste skridt var derfor systematisk at kortlægge de forskellige behov hos vores kunder. Her stod det ret hurtigt klart, at på trods af de mange skræddersyede løsninger, bundede mange kunders efterspørgsel ofte i de samme behov. Vi kunne derfor med fordel samle alle løsninger i markedsrettede pakker. Og med denne markedstilgang i endnu højere grad fokusere på at levere de bedst mulige analyser til kunderne.

Et andet led i optimeringsarbejdet var investering i nye digitale værktøjer samt tekniske kompetencer indenfor vores udviklingsteam. Med hjælp fra værktøjerne og højt kvalificerede medarbejdere kunne vi digitalisere produktionen på flere niveauer og komme væk fra manuel håndtering af dataarbejdet og de faldgruber, som dertil hører. Digitaliseringen har derfor betydet en produktion med større konsistens, færre menneskelige fejl og frigørelse af menneskelige ressourcer til at give vores kunder endnu større indsigt.

Adfærds- og kulturændring driver den digitale transformation

Som innovatører kan vi ikke skabe forandring i en stor og kompleks organisation alene. Innovationsarbejdet kan nemlig hurtigt bevæge sig ind på andres kompetenceområder og samtidig skabe ændrede arbejdsgange for ens kollegaer. Derfor er opbakningen fra de interne interessenter afgørende, og for at få denne må man sikre løbende inddragelse og forstå deres motivation.

Her erfarede vi hurtigt, at det var nødvendigt, at vi positionerede os som nogle, der er til for at gøre hver enkelt medarbejders arbejde nemmere og mere meningsfuldt. Når vi taler med salgsafdelingen, lægger vi derfor vægt på, at omlægningen fastholder Infomedias høje kvalitet, og at den nye struktur taler direkte ind i kundens behov. Når vi taler med produktionsafdelingen, lægger vi vægt på, at automatiseringen tager meget af det manuelle arbejde og frigiver tid til det, medarbejderne er bedst til, nemlig at producere indsigter.

Dette skaber dog også forventninger, som produktet og strukturen skal kunne indfri.

Det krævede, at vi blev ambassadører og fik resten af virksomheden til at se produktet, strukturens styrker og dets muligheder ud fra deres plads i organisationen. Det krævede, at vi løbende understøttede og stadig understøtter de forskellige afdelinger i at sælge, servicere og producere det nye produkt. Det krævede, at vi tog lead på at skabe en proces fra bestilling til levering, og i sidste ende krævede det en vedvarende erkendelse af, at når produktet er på hylden, er innovationsarbejdet på ingen måde færdigt.

Innovationsteamet skal også tænke adfærd, kultur og kommunikation ind i den digitale transformation, hvis man vil se resultater.

Investér i udvikling og opbakning frem for at rive alt op med rødderne

Gennem den store opbakning fra hele huset ligger der nu en række analyser på Infomedias faste produkthylde af højere kvalitet og større grad af digitalisering end nogensinde før.

En vigtig erfaring er, at den forandring og innovationsproces, vi har været igennem de seneste år ikke har været en total disruption, hvor alt skulle vendes på hovedet og en helt ny stab af medarbejdere skulle ansættes. Medarbejderne har været i Infomedia hele tiden, og det er dem og den adfærds- og kulturændring, der har været, som har muliggjort den digitale transformation.

Det vigtigste for at skabe denne forandring var derfor ikke at rive alt op med rødderne, men derimod at tage beslutningen om at frigive ressourcer til udvikling og gentænkning af det eksisterende – og at styrke samarbejdet mellem interessenter i hele organisationen.

Back To Top