skip to Main Content

Infomedia i stærkt nordisk samarbejde

Vi har indgået en endnu tættere alliance med vores nordiske samarbejdspartnere Opoint. Alliancen kalder vi Media Intelligence Alliance (MIA), og for dig betyder det, at du kan få bedre indsigt i nordiske og internationale mediestrømme.

Mediemarkedet er i rivende udvikling. Udviklingen i både de traditionelle og sociale medier dikterer en ny virkelighed for virksomheders evne til at navigere i et komplekst kommunikationslandskab, og behovet for at kunne træffe kvalificerede beslutninger real-time ses dagligt med stigende antal breaking news, konflikthistorier og shitstorme – på tværs af landegrænser.

Til MediaWatch siger vores CEO, Thomas Vejlemand, om den nordiske alliance med Opoint:

»Kunder med behov for medieovervågning og medieanalyser på skandinavisk niveau bliver ikke kunder hos Infomedia eller Opoint, men hos MIA. Det gør vi for at understrege, at vi mener det, når vi siger, at vi går ind i det her projekt sammen.«

Flere og flere kunder efterspørger samlede nordiske løsninger, der kan sammensættes efter deres behov på tværs af landegrænser, men som samtidig kræver et stort lokalt kendskab og branchespecifik viden. Det behov løses i fællesskab i alliancen, hvor det særligt er kompetencerne i de store, komplekse internationale løsninger, der kommer kunderne til gode i det styrkede nordiske samarbejde.

Opoints CEO, Terje Andersen, supplerer:

»Ved at arbejde endnu tættere sammen i alliancen giver vi de bedste ydelser til nordiske virksomheder med globalt fokus, fordi vi tager det bedste fra de to organisationer«.

Sammen med Opoint har vi nordens bredeste mediedækning på både traditionelle og sociale medier, hvilket samlet set gør alliancen til den største udbyder af media intelligence-løsninger i Skandinavien.

Tag gerne et kig på det nye website for Media Intelligence Alliance, der også er blevet lanceret.

Back To Top