skip to Main Content
Infomedias AI-ekspert Taler På ‘Women In Data Science Conference’

Infomedias AI-ekspert taler på ‘Women in Data Science Conference’

Kort før påsken var der premiere på den globale ”Women in Data Science Conference” i København med 275 deltagere. Et stærkt line-up med deltagelse af bl.a. Amazon, Google og New York University. Konferencen havde til formål at inspirere og uddanne data-forskere over hele verden og samtidigt støtte op om kvinderne i faget.

På konferencen deltog Joselene Margues fra Infomedia. Joselene er data science-ekspert og leder arbejdet med kunstig intelligens i Infomedia med fokus på at behandle kommunikationsdata på tværs af mediekanaler med det formål at bringe nye indsigter om virksomheders brandomtale lokalt og globalt.

På ”Women in data science”-konferencen var Joselenes tilgang dog en anden. Her gav hun deltagerne et indblik i sine erfaringer med databehandling via kunstig intelligens fra sine tidligere projekter i medicoindustrien og fremlagde forskningsresultater fra billedbehandling til løsning af befolkningsgruppers knæproblemer.

AI-forskning giver nye indsigter for både læger og patienter

”Medical Image Analysis and Quantification” var titlen for oplægget, og her redegjorde Joselene for, hvordan hun i et studie på baggrund af data fra 3D MRI-scanninger har anvendt kunstig intelligens til at analysere hvilke befolkningsgrupper, der har størst risiko for et hurtigt fremskredent tab af brusk i knæleddet.

Resultatet af forskningen kan anvendes af læger til at igangsætte præventive foranstaltninger for patienter i risikogruppen, og patienterne får samtidig en viden, der giver dem mulighed for at skåne knæet og undgå unødvendigt slid.

Perspektiverne i Infomedia

Stillingen i Infomedia byder på helt nye forretningsmæssige perspektiver og udfordringer, alligevel kan Joselene i udbredt grad trække på sin viden og erfaringer med kunstig intelligens fra medicobranchen:

”Selvom medicinsk forskning og medieovervågning naturligvis er forskellige verdener, så indgår data- og billedgenkendelse begge steder, og behovet for brug af kunstig intelligens for at skabe nye indsigter og beslutningskraft er universelt”, forklarer Joselene Marques.

”Vi er naturligvis glade for, at Infomedia medarbejdere kan bidrage med indsigter og erfaringer på konferencer med gode formål,” siger CEO i Infomedia Thomas Vejlemand.

”It-branchen har brug for at tiltrække de dygtigste kompetencer, og her betyder det meget at få flere dygtige kvinder involveret. Det er en inspiration for andre i forhold til karrierevej. Isoleret set har Infomedia ikke svært ved at tiltrække kvinder, fordi krydsfeltet mellem medier, kommunikation og teknologi appellerer bredt”, siger Thomas Vejlemand.

Samtidig udtrykker han vigtigheden af at få flere kvinder specialiseret i data science og kunstig intelligence: ”Her er der mange forretningsmæssige muligheder, men også vigtige samfundsmæssige beslutninger, som vi skal have en bred dialog om”, afslutter Thomas Vejlemand

 

Back To Top