skip to Main Content
Mesterlærling I Media Intelligence

Mesterlærling i Media Intelligence

Media Intelligence er en højst specialiseret nicheforretning, og derfor har vi i Infomedia fokus på at lære vores medarbejdere op. Det gælder især vores brede stab af studerende. Kodeordene er mesterlære, uddelegering af ansvar og samarbejde.

Hos Infomedia arbejder vi med en bred vifte af produkter, hvilket kræver mange forskellige kompetencer. Mange kender vores omfattende mediearkiv (80 mio. danske artikler) fra deres uddannelsesinstitution, via biblioteket eller deres arbejdsplads. Men vores hovedprodukter er medieovervågning og medieanalyser på tværs af print, web, broadcast og sociale medier. Således leverer vi PR og kommunikationsindsatser til knap 2.500 danske og internationale kunder i et uafbrudt flow på ethvert tænkeligt tidspunkt af døgnet hele året rundt.

Specialister, skarpe studerende og bløde værdier

Produktionen af medieovervågning og medieanalyser er en omfattende logistisk opgave, der kræver en høj faglighed. Vores kunder stiller store krav til kvaliteten af de leverancer, de modtager fra os, og for at kunne løse opgaven har vi flere teams, der arbejder med alt fra opsætning af løsninger og udarbejdelse af søgestrenge, til analyse- og relevansvurderinger og engelske resumeer.

Vi beskæftiger højt specialiserede medarbejdere med ret unikke kompetencer, der oftest bliver udviklet over tid. Men det, som især er med til at skabe en lidt anderledes arbejdsplads, er, at 75 pct. af medarbejderne i vores drifts- og innovationsteams er studentermedhjælpere. Det er der mange fordele ved, både fagligt, socialt, mentalt (frisk energi til organisationen) og ikke mindst på et organisatorisk og bæredygtigt niveau.

Vi er en stor arbejdsplads med knap 60 studentermedhjælpere, der kommer fra mange forskellige videregående uddannelser, og vi stiller store krav til dem. Grundlæggende skal de være skrappe til at analysere og formidle indhold, men vi lægger også vægt på ”blødere” kompetencer – som at kunne indgå i mindre teams, hvor forståelse for andre, samarbejde og kommunikation er helt essentielt. Det betyder også, at vi har et særligt ansvar for at skabe et arbejdsmiljø med fokus på både faglige og sociale kompetencer.

Unge i dag er ikke blot målrettede og bevidste om at udvikle sig fagligt, så de en dag kan lande drømmejobbet. De er i lige så høj grad fokuseret på god trivsel, både personligt og i forhold til deres kolleger. Et studiejob er ikke blot et job, men en del af en meningsfuld tilværelse. Det forsøger vi at understøtte i form af faglige arrangementer koblet med sociale aktiviteter i de enkelte teams, fredagsbarer samt faste møderækker, hvor alle kan komme på banen. Ligeledes har vi i det daglige en nærmest holakratisk organisering, hvor ansvaret for en lang række opgaver uddelegeres til de forskellige teams, der selv administrerer størstedelen af deres opgaver, mens vi faciliterer via klare rammer.

Uddelegering af ansvar som ’driver’ for kompetenceløft og forretningsudvikling

De seneste par år har vi arbejdet meget bevidst med uddelegering af opgaver, som en motor for at skabe faglig udvikling, variation og mening i hverdagen hos en række af vores faste nøglemedarbejdere. Det var -og er stadig – en stor succes, fordi understøttelse af reel selvorganisering, selvstyring, udvidet ansvar og ejerskab hos medarbejdere har været med til at skabe en mere effektiv og fleksibel produktion. Det har også realiseret uforløst potentiale hos medarbejderne og frigjort tid til udvikling og ledelse. Denne bevægelse har vi i et stykke tid også forsøgt at udbrede til vores studentermedhjælpere.

Som studentermedhjælper starter man som assistent i et subteam i enten medieovervågning eller analyse. Når man har været ansat i et stykke tid, er godt inde i de fundamentale processer og måske har deltaget i et par tværfaglige projekter, har man muligheden for at blive koordinator. Som koordinator får man et udvidet ansvar og skal ikke længere udelukkende fokusere på at producere og/eller formidle indhold. Man tildeles bl.a. en mentor-rolle for de øvrige assistenter.

Det er vores koordinatorer, der står for en stor del af vores rekruttering og onboarding af nye studentermedhjælpere, hvilket ikke er en ubetydelig opgave. I gennemsnit beskæftiger vi en studentermedhjælper i ca. 15 måneder, hvilket i praksis betyder, at der starter og stopper mellem 15-25 studerende hos os om året – et stort antal i en virksomhed af Infomedias størrelse. Det er helt oplagt, at det er vores koordinatorer, der står for onboarding-processen, da de for kort tid siden selv har været i samme situation som de nye studentermedhjælpere og dermed er de bedste til at vurdere, hvad de har behov for.

Vi forsøger også at skabe et miljø, hvor koordinatorerne har mulighed for at være med til at præge og udvikle processer og foreslå nye testmodeller eller oplæringsforløb. Senest har vi etableret et analyseteam, der udelukkende består af koordinatorer, som har fået ansvar for store dele af vores analyseproduktion samt vores standardiserede leverancer. De administrerer deres egne subteams og har derfor også fået en praktisk ledelsesopgave med planlægning og tværfagligt samarbejde med medarbejdere andre steder i virksomheden.

Fokus på kontinuerlig faglig udvikling

Det er et stort ansvar, vi giver vores relativt uerfarne medarbejdere, og derfor også vigtigt, at klare retningslinjer og den rette organisatoriske struktur er skabt fra vores side. Men der er også behov for, at medarbejderne fagligt er klædt optimalt på, og det er vi meget optagede af. Pt. er vi ved at undersøge forskellige kompetenceudviklende forløb for vores koordinatorer, og det er fordelagtigt for alle: For Infomedia, der får endnu mere kompetente medarbejdere, og for medarbejderne, der får relevant erfaring, som de kan bruge i deres fremtidige karriere.

Sat lidt på spidsen arbejder vi for at indgyde nogle gode gammeldags dyder hos medarbejderne – dyder som at møde op til tiden, være ansvarlig for både interne og kundevendte leverancer, arbejde seriøst med mails, acceptere eller afvise mødeindkaldelser, afholde møder eller workshops, kommunikere, strukturere og målrette information. De lærer også en masse om relationer – internt og ud mod kunderne – om forholdet mellem en top- og bundlinje etc. – viden, som gør, at de er parate til arbejdsmarkedet, når de en dag er færdiguddannede. Det, vi lærer dem, er ikke noget, de kan lære på et universitet eller et fire måneders praktikophold.

Mesterlære som bæredygtighedsstrategi

Der er mange gode grunde til, at vi gør, som vi gør. Generelt er vi begejstrede over, hvor dygtige og ordentlige mennesker vores studentermedhjælpere er, men der er selvfølgelig også andre grunde til at vælge den tilgang. Faktisk handler det primært om bæredygtighed.

Infomedia befinder sig i en nichebranche. Der er relativt få virksomheder, der arbejder som vi gør, og det betyder også, at det er vanskeligt at hive talenter direkte ind til at løse de opgaver, vi arbejder med. Vi opererer derfor egentlig med en form for mesterlære, hvor man bliver oplært på et både praktisk og vdensmæssigt niveau. Som studentermedhjælper arbejder man sammen med mestre og seniorer inden for medieovervågning og analyse. Der er ikke mange andre, der udfører den form for arbejde, så det er helt sikkert de bedste, der formidler deres viden til den næste generation af talenter inden for feltet.

Mange nuværende medarbejdere i Infomedia har været i mesterlæreforløb. Jeg er selv tilbage i stenalderen startet i en stilling som studentermedhjælper og har efterfølgende – som indsigten i produktionsprocesser og forretning er vokset – fået et mere udfordrende ansvarsområde. Vi har på sin vis altid opereret med mesterlærestrategien, det nye er blot, at vi er blevet mere bevidste om, at det rent faktisk er vores strategi og best practice. Det handler om fokus og om løbende at forædle processen og få bragt endnu flere af de kompetencer, som vores studerende kommer med, i spil.

Vores produktionsapparat er under hastig forandring med løbende procesoptimeringer, og nu står vi overfor en ny digitaliseringsfase med massivt forandringspotentiale. Her kommer alle i Infomedia til at få et fagligt løft på helt nye områder. Det gælder også vores mange dygtige studentermedhjælpere, som kommer til at bidrage aktivt med at finde de rette løsninger i en branche, hvor faglig og teknologisk udvikling går hånd i hånd.

Back To Top