Mediesynlighed

Danske kommuner i medierne

Her finder du en liste, hvor de 98 danske kommuner er rangeret efter synlighed i medierne inden for fire kommunale dagsordener: Skole og dagtilbud, sundhed, socialområdet og beskæftigelse.

Om opgørelsen

Der er stor forskel på de 98 kommuner på Danmarkskortet. Nogle er små (som Fanø med 3.400 indbyggere), andre er enorme. Det ses også på størrelsen af kommunale kommunikationsafdelinger – og ikke mindst på kommunernes synlighed i medierne.

Her får du et indblik i, hvilke kommuner der er mest synlige i medierne inden for fire dagsordener, der typisk fylder meget på den kommunale dagsorden: Skole og dagtilbud, sundhed, socialområdet og beskæftigelse.

Listerne er et udtryk for synlighed og volumen i medierne. Og ikke for, hvor mange der har læst om den pågældende kommune, eller hvilken effekt det har haft på målgruppen – eller kommunen.