Brug dine KPI'er - og brug dem rigtigt

Det giver først mening at måle på din kommunikationsindsats, hvis du er klar over, hvordan dit arbejde understøtter de overordnede forretningsmål. Klare og præcise KPI’er kan hjælpe med netop det. Derfor; opsæt KPI’er og arbejd aktivt med dem.

 

KPI’er (eller Key Performance Indicators) er ikke nyt. Vi har talt om det længe, og de fleste arbejder mere eller mindre aktivt med KPI’er. I en lille håndsoprækning på Twitter svarede 71 pct., at de arbejder aktivt med KPI’er. Tallene ser stort set ens ud for deltagerne på dagens Tuesday Talk, hvor KPI’er var dagens tema.

 

KPI’er skal understøtte forretningsmålet

 

»Arbejdet med KPI’er betaler sig. Først og fremmest fordi de er med til at sikre, at dit arbejde med kommunikation understøtter det overordnede forretningsmål – og dermed viser, om du når dine mål,« fortæller Andreas Børresen, Advisor, under sit oplæg på dagens Tuesday Talk.

 

For at blive lidt mere konkret: En KPI bryder virksomhedens overordnede mål ned i nogle mere operationelle mål, der fungerer i praksis for hver afdeling. Et eksempel kan være:

  • Virksomhed A ønsker positionere sig som en vigtig aktør inden for grøn energi.

Kommunikationsafdelingens KPI’er kan derfor være:

  • Mindst 100 artikler, hvori Virksomhed A omtales i forbindelse med grøn energi hvert kvartal
  • PR-score på +25 på omtaler, der kan relateres til grøn energi
  • 85 pct. opfatter Virksomhed A som værende en førende aktør inden for grøn energi

Lasse Skjoldan, Advisor og dagens anden oplægsholder, uddyber:

 

»Hvis en måling af annonceværdien står alene og ikke hænger sammen med virksomheden forretningsmål, er den ofte mere eller mindre meningsløs. Hvis du i stedet kigger på virksomhedens nøglebudskaber i medierne eller opfattelsen af dit brand blandt kunderne, har du en mere effektiv måling, der bedre understøtter virksomhedens overordnede vision og forretningsmål.«

 

Den gode KPI

 

En KPI kan se ud på mange måder, men Infomedias eget hold af rådgivere og analytikere har nogle helt specifikke råd til opsætning af KPI’er, så det giver mening at måle og analysere på effekten. Andreas Børresen forklarer:

 

»Det er nemt at hive tal på din indsats og dine resultater, men udfordringen ligger i at bruge det til at evaluere og udvikle din indsats. Du skal derfor sørge for, at der er udviklingspotentiale i dine KPI’er. Hvor meget bedre vil du være – og hvornår? Hvor skal data komme fra, og hvor ofte skal du måle på det?«

 

Formidlingen af dine KPI’er er også central for, hvordan du kan bruge dem.

 

»Gør det klar for ledelsen, hvordan dit PR-arbejde bidrager til visionen. Sæt dine KPI’er op i en professionel rapport. Hav nøglefortællingen på forsiden, og brug gerne en visuel fremstilling til de bagvedliggende resultater. En løbende afrapportering bidrager til at skabe et fælles fokus i medarbejdernes eksterne kommunikation,« opfordrer Lasse Skjoldan.

 

Dagens begge oplægsholdere opfordrer til at sætte ambitiøse, men ikke umulige mål – og ellers bare at komme i gang med at måle på det, der skaber værdi i din forretning.  

 

Hent præsentationen fra dagens Tuesday Talk om KPI'er.

 

Lasse Skjoldan

Lasse Skjoldan

Cand.scient.pol og Infomedias skarpeste politiske rådgiver med fortid hos Ritzau, Politiken og Klima- og Energiministeriet. Sværger til Aeropress og friskkværnet data. Fang Lasse på +45 28 24 35 16.

Find Lasse Skjoldan her