skip to Main Content

Globale medie-analyser baseret på markedets bedste mediedækning

Vi sætter rammerne for din medieanalyse i tæt samarbejde med dig. Det sikrer, at den tilpasses den strategi og de mål, I har i din virksomhed.

Vi leverer medieanalyser baseret på markedets bedste mediedækning, både i og uden for Danmarks grænser. Derudover trækker alle vores analyser på vores analytikeres solide erfaring med at strukturere, overvåge og analysere nyhedsstrømmen. På den måde sikrer du dig, at baggrunden for dine data altid er i orden – fra den enkle rapport til det store kommunikationsregnskab.

Dokumenter din medieindsats

En traditionel medieanalyse bygger på kvantitative data og hjælper dig med at få overblik over din omtale i medierne. Du kan blandt andet få:

  • estimeret annonceværdi
  • regional fordeling
  • medietyper

Via vores onlineanalyse får du dine nøgletal løbende, og du kan selv downloade grafer og nøgletal til afrapportering.

Lav benchmarks

Få et benchmark af medieomtalen af dig og dine konkurrenter, brands eller talspersoner. Det giver dig et godt udgangspunkt for at måle på, hvordan I klarer jer i medierne.

Kend din dagsorden, før du deltager i debatten

Få overblik over de aktuelle agendaer, der er af strategisk betydning for din virksomhed, og hvordan du og dine med- og modspillere klarer sig i dem.

Vi udpeger potentielle alliancepartnere og giver dig råd om, hvordan du bør positionere dig i en debat, så du får mest mulig gennemslagskraft.

Udnyt synergier på tværs af medier

Det er ikke ligegyldigt, om din historie spreder sig til de sociale medier, eller de traditionelle medier har opstøvet en historie på Facebook. Vi har stor erfaring i at skabe indsigt på tværs af medier, så du blandt andet kan blive klogere på spredningen af din omtale.

Back To Top