Metode
Sådan udregnes PR-score, reach og annonceværdi i Infomedias analyser.

PR-score
Infomedia arbejder med en numerisk værdi som ”kvalitets-måleværdi” formedieomtale. Vi kalder denne for PR-score. PR-scoren bygger på fem faktorer,der er afgørende for omtalens kvalitet: læsertal, eksponering i overskrift,eksponering i artiklen, størrelse på artiklen samt hvorvidt artiklen er positiv, neutral eller negativ. Den samlede PR-score i en analyse beregnes som et gennemsnit af alle artikler/indslags PR-score. Til måling af InfomediasPR-score benyttes en ordinalskala på fem trin. Skalaen går fra: +100(meget positiv) til -100 (meget negativ).

+51 til +100 er udtryk for en meget favorabel vinkling.
+21 til +50 er udtryk for en lettere positiv vinkling.
+0 til +20 er udtryk for en neutral vinkling.
+0 til -50 er udtryk for en lettere kritisk vinkling i omtalen.
-51 til -100 er udtryk for en meget kritisk vinkling i omtalen.

Reach (læsere/lyttere/seere)
Reach er summen af potentielle læsere, lyttere og seere af de enkelteomtaler. Det vil sige, at alle de enkelte omtalers individuelle potentielle reach lægges sammen til ét samlet reach. Der er derfor ikke tale om antallet af individuelle unikke læsere, lyttere eller seere men derimod summen af de potentielle eksponeringer.

Antallet af seere og lyttere i radio og TV er baseret på tal fra Gallup og udregnes som et gennemsnit over et halvt år.

Annonceomkostninger (DKK)
Som Medlem af AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) har Infomedia forpligtet sig til ikke at anvende estimeret annonceomkostninger (også kendt under navnet estimeret annonceværdi/EAV) uden samtidig at gøre opmærksom på de udfordringer, der kan være ved at benytte denne måleenhed som selvstændigt måleparameter. Ved at anvende begrebet ‘estimerede annonceomkostninger’ frem for ‘annonceværdi’ signalerer Infomedia at værdi og omkostninger ikke bør sammenblandes, samt at måleparameteret IKKE bør bruges som målestok for effekten af en presseindsats.

Udfordringerne er blandt andre:

at annonceomkostninger er baseret på estimererede annoncepriser, som ikke tager højde for hverken placering, størrelse, farver etc.
at annonceomkostninger ikke tager højde for kvaliteten af mediedækningen – altså tæller negativ medieomtale på lige fod med positiv og neutral medieomtale
at brugen af annonceomkostninger som måleenhed fremmer en tendens, som ikke nødvendigvis understøtter jeres organisation, idet annonceomkostninger begunstiger stor volumen frem for målrettet dækning
at de annoncepriser, som annonceomkostninger er baseret på, generelt er dalende, hvilket vil betyde et fald i annonceomkostninger, såfremt der sammenlignes med tidligere års annoncepriser
Yderligere info kan tilgås her: https://amecorg.com/2017/06/the-definitive-guide-why-aves-are-invalid/

Infomedia har naturligvis andre måleenheder, hvoraf en del pt. kræver, at medieindholdet gennemlæses og vurderes af Infomedias analytikere. Vi arbejder lige nu på at implementere AI/machine learning, som muliggør andre måleparametre, som ikke forudsætter manuel behandling af data.

Annonceomkostninger i Printmedier er beregnet ud fra den tilsvarende værdi, som en annonce i det pågældende medie ville have kostet, hvis artiklen var bragt som annonce. Overskrift og artiklens brødtekst omregnes fra antallet af ord til spaltemillimeter. Oplysninger om annoncepriser revideres løbende. Pris pr. spaltemillimeter er beregnet på grundlag af mediets annoncepriser for tekstsider i fire farver.

Annonceomkostninger i Radio og TV udregnes på baggrund af indslagets længde (max 3 min.), antallet af seere/lyttere (Gallup) samt annonceprisen pr. sek. i det givne medie. Priserne i TV er baseret på TV2’s priser og opdateres minimum én gang årligt. Priserne i radio er baseret på SBS’ priser og opdateres minimum én gang årligt.

Annonceomkostninger i Webkilder udregnes på baggrund af antallet af unikke brugere pr. uge (bruttolæsertallet) og mediets CPM-priser (annoncepris pr. 1.000 brugere). Annonceprisen på webmedier er en fast pris på det medie pr. artikel og er uafhængig af artiklens størrelse og placering på hjemmesiden.

Bemærk: Der er tale om listepriser.

Customer Care: support@infomedia.dk – 88 77 33 00