fbpx
CASE

Grand Départ - Tour de France

industry
Branche

Sport og Kultur

interessenter 1
Interessenter

12 samarbejdspartnere

location
Lokation

Danmark

Infomedias eventanalyse skabte overblik over omtalen af Tour de France i medierne

Om Grand Départ i Danmark 2022

Grand Départ - Tour de France

I 2022 rykkede Tour De France tre af sine etapper til København, og den politiske interesse for dette var stor. Begivenheden tiltrak også stor opmærksomhed  internationalt, og det var derfor ikke kun cykelrytterne, der stod til at lære Danmark bedre at kende, men også de mange millioner af fans, som fulgte med hjemmefra.

Grand Départ i Danmark 2022 var et dansk sekretariat, som samarbejdede med Tour de France omkring de tre første etaper, der blev afholdt i Danmark. Grand Départ varetog den overordnede koordinering før, under og efter de danske etaper i Tour de France så effektivt som muligt.

Grand depart start

Grand Départs behov

Tour de France er en verdensomspændende begivenhed, der bliver omtalt på tværs af landegrænser og medier. Det var derfor altafgørende at få overblik over omtaler af begivenheden i medierne. 

Klarhed over omtaler af global begivenhed

Tour de France er en verdensomspændende begivenhed, som er meget omtalt på tværs af sociale og redaktionelle medier, både i Danmark og internationalt. Det var derfor altafgørende at kunne identificere relevante omtaler og skabe overblik til brug for mange typer af interessenter. 

Deling af medieindsigterne med samarbejdspartnere

Grand Départ havde flere vigtige samarbejdspartnere, herunder kommuner og organisationer, som havde brug for overblik over og dokumentation af omtalen i forhold til indsatsen om at få Tour de France til Danmark. Der var derfor behov for muligheden for at evaluere indsatsen for hver enkelt samarbejdspartner.

Indblik i hvad der drev omtalen

Som en af verdens største sports- og kulturbegivenheder var der mange interessenter, som deltog i debatten. For at kunne tilrette kommunikationen havde Grand Départ behov for løbende indsigt i, hvad der drev omtalen på tværs af kanaler, landegrænser og interessenter.

MedieANALYSE

Infomedias løsning

Infomedias analyse af omtalen af Tour de Frances’ første tre etaper gav Grand Départ klarhed over medieomtaler på tværs af kanaler og lande.

International overvågning af redaktionelle og sociale medier

Som en del af løsningen overvågede vi både redaktionelle og sociale medier, samt danske og internationale. 

Daglig status i et interaktivt dashboard

Infomedia opsatte et dashboard, så Grand Départ dagligt kunne følge med i omtalen i medierne, samt dele denne viden med deres samarbejdspartnere. 

Evaluering af medieomtaler

Infomedia evaluerede indsatsen i en rapport med indsigter i, hvad der gik godt og nøgletal for, hvor bredt eventet blev omtalt på tværs af redaktionelle og sociale medier. 

International overvågning af redaktionelle og sociale medier

Tour de France er en verdensomspændende begivenhed, som har en meget stort antal omtaler på tværs af sociale og redaktionelle medier. Det var dog ikke alle omtaler, som var relevante for netop den danske start af eventen. Det var derfor altafgørende for Grand Départ at kunne identificere de relevante omtaler i et hav af kommunikation om eventen for at skabe overblik til deres mange forskellige interessenter.

Vores løsning byggede på medieovervågning fra både redaktionelle og sociale medier, dansk og internationalt indhold og fremsøgt på dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk og hollandsk.

international media archive 1
dashboard mockup web

Daglig status i et interaktivt dashboard

Infomedia opsatte et dashboard, så Grand Départ havde et løbende overblik og indsigt i data på tværs af sociale og redaktionelle medier samt dansk og internationalt indhold. 

I deres dashboard kunne de hurtigt filtrere deres data for at få indsigt i omtale om Grand Départ, deres samarbejdspartnere eller byer, så de kunne afdække, hvem og hvad der fik mest omtale. De kunne også følge med i, hvilke kanaler og indhold der havde størst impact på tværs af owned og earned medier, samt hvor meget reach og engagement deres indhold fik på de sociale medier.

Evaluering af medieomtalerne

Infomedia leverede en evaluerende rapport efter Tour de France med indsigter i, hvad der gik godt og nøgletal for, hvor bredt eventen blev omtalt. Der blev sammenlignet med en anden stor international sportsbegivenhed på dansk jord. 

Evaluering af resultater, hvor vi målte på både earned og owned medier, så de fik indsigt i, hvordan deres egen indsats på sociale medier, deres PR-strategi og øvrig omtale havde klaret sig på sociale og redaktionelle medier og kanaler. 

analysis UK

Resultater

Infomedias eventanalyse af de danske etapper af Tour de France gav Grand Départ en række fordele.

Dokumentation af omtaler og medieindsigter

Det havde været et stort politisk ønske at få Tour de France-starten til Danmark. Dokumentationen af medieindsigter var central i evalueringen af eventet og gav et billede af den omtaleværdi, Danmark fik internationalt.

Datafunderet samarbejde med interessenter

Løbende rapporteringer fra både sociale og redaktionelle kanaler skabte muligheden for et tæt samarbejde mellem forskellige interessenter ved hele tiden at kunne trække relevant og aktuel data på tværs af kanaler.

Evaluering af omtalerne på sociale og redaktionelle medier

I evalueringen fik Grand Départ indsigt i, hvordan deres PR og medieindsats havde præsteret på tværs af egne og andres kanaler både på sociale og i redaktionelle medier. Det gav Grand Départ et klart overblik over effekten af deres arbejde samt eventets betydning i mediebilledet.

Vil du høre mere om Infomedias analyser af medieomtaler?

Læs mere om vores ydelser

Mennesker, omfattende data og avanceret teknologi er ingredienserne i vores løsninger. Vi tilbyder, hvad der skal til for at navigere i et komplekst medielandskab. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om, hvordan vores medieovervågning, medieanalyser, og vores øvrige digitale værktøjer kan styrke jeres forretning eller organisation.

Hand with phone 1

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag inspiration til markedsføring og kommunikation, herunder f.eks. information om spændende webinarer og gode cases.

Medieovervågning
- vejen til indsigt

TEMPLATE

Download template til din kommunikationsplan