fbpx

Driftstatus

Der er i øjeblikket ingen forstyrrelser i vores drift.

Driftstatus

Torsdag den 7. december

Vi har i øjeblikket tekniske udfordringer i Infomedias Mediearkiv og i medieovervågningsplatformen Insight. Det kan betyde at de to platforme er utilgængelige eller har lang svartid. Vi arbejder på højtryk på at løse dette og forventer at det er løst snarest. Vi beklager de udfordringer det måtte medføre.

Thursday 7 December

We are currently experiencing technical challenges in Infomedia’s Media Archive and the media monitoring platform Insight. This may result in both platforms being unavailable or experiencing long response times. We are working to resolve this and expect it to be resolved shortly. We apologize for any inconvenience this may cause.

Medieovervågning
- vejen til indsigt