fbpx

Interview: Bag enhver synlig CEO står en kommunikationsdirektør

Allan Polack, CEO i PFA, er synlig i debatten om pension og arbejdsvilkår og står som topchef forrest både i solskin og regnvejr. Bag ham står dog en vigtig sparringspartner – nemlig PFA’s kommunikationsdirektør, Mikkel Friis-Thomsen.

Som topchef er det din rolle at repræsentere virksomheden og fortælle, hvad virksomheden står for. Det mener Allan Polack, CEO i PFA. Han mener, det er vigtigt at være en del af den offentlige debat om emner, der er relevante for PFA’s kunder og forretning.

Det er et bevidst valg, men han står ikke alene med ansvaret. Bag ham står Mikkel Friis-Thomsen, der er Allan Polacks sparringspartner og kommunikationsdirektør i PFA.

»Som CEO er det mig, der står forrest, både når solen skinner, og når det regner. Det er en vigtig del af min rolle at repræsentere PFA og fortælle, hvad vi står for – både over for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og i medierne,« fortæller Polack om sit ansvar som CEO.

Men selvfølgelig har det ikke været uden overvejelser, at Polack tager del i debatten. I sit tidligere job som direktør i Nordea var han ikke en del af den offentlige debat. Han siger:

“Hvis du tager aktiv del i debatten i dag, glider du helt sikkert i en bananskræl på et eller andet tidspunkt. Og er du så villig til at stå i spidsen og blive ristet? Og så er der også en anden overvejelse.. Hvis du er synlig, kender folk dig – også når du går på gaden i et par gamle cowboybukser”

Danskernes sidste arbejdsgiver

Hvis historierne og Polacks stemme i debatten styrker PFA, går han gerne forrest. En beslutning, som både Polack og Friis-Thomsen mener, styrker PFA’s troværdighed og omdømme.

»Mange undersøgelser viser, at op mod 40 til 50 pct. af overvejelser om et køb er baseret på en virksomheds omdømme. Især i finansbranchen. Vores interessenter skal vide, hvad vi står for. Og så er det helt afgørende, at ens CEO tilføjer troværdighed til virksomheden – og ikke trækker fra,« siger Friis-Thomsen og forsætter:

»De stærkeste brands omdømmemæssigt er dem, der formår at sætte det, de laver ind i en samfundsmæssig kontekst. De formår at sætte sig selv i spil i forhold til prioriteterne i samfundet – og selvfølgelig også i et oprigtigt ønske om at gøre en positiv forskel som virksomhed.«

Derfor er de også hos PFA bevidste om, hvornår CEO’en skal tage del i en offentlig debat  og et gennemgående tema er relevans. Emner som investeringer, forsikring, den sunde arbejdsplads og udviklingen på pensionsområdet er alle områder, som PFA kan bidrage til. PFA er på flere måder danskernes sidste arbejdsgiver, og det giver et medansvar for, hvad der sker i samfundet.

Polack uddyber:

»Vi har 1,2 mio. kunder og arbejder med områder, der er fundamentale for deres liv. Samtidig forvalter vi over 550 mia. kr., og det giver os et medansvar for udviklingen i samfundet. Derfor skal vi også være med til at forme debatten om områder og emner, der er relevante for vores forretning og vores kunder. Det gør vi blandt andet ved at kommunikere aktivt og bidrage med vores kompetencer og holdninger.«

»Vores purpose er at sikre tryghed gennem livet, både når du sparer op, og når du er på pension. Vi tager aktivt del i debatten, når det er en naturlig forlængelse af vores forretning,« tilføjer Friis-Thomsen.

For ham handler det også om at sikre PFA et godt omdømme. Det er hans vigtigste KPI, og forretningsmæssigt giver et godt omdømme mange fordele.

Polack er en vigtig brik i det. Hans synlighed gør det nemmere for ham at sparke nye døre ind og få et første møde med potentielle kunder og andre interessenter. Og så er han med i regeringens senior-tænketank – noget, han nok ikke ville være, hvis han ikke havde været en synlig aktør i debatten omkring fremtidens seniorliv.

Åbent og ærligt samarbejde mellem CEO og kommunikationsdirektør

Samarbejdet mellem Polack og Friis-Thomsen beskrives bedst med ’åbenhed’ og ’ærlighed’, hvis du spørger dem. For Polack er det vigtigt, at man kan være åbne over for hinanden.

»Det er alt eller intet. Det skal være et samarbejde, hvor alle får alt at vide. Når vi har fem minutter sammen, skal det ikke kun være mig, der informerer Mikkel. Det skal gå begge veje. Topledere som mig har en helt masse agendaer. Og det skal man være villig til at dele med sin kommunikationsdirektør. Men man skal også forvente at få ren besked,« fortæller Allan Polack og uddyber:

»Når noget ikke er helt i orden i Mikkels optik – hvis der er noget, jeg ikke gør eller har fået sagt ordentligt – lader han mig ikke leve i fred. Det bliver taget i nuet, og jeg får feedback og gode tips.«

Friis-Thomsen supplerer:

“Selvfølgelig kræver det mod at sige noget svært til CEO’en i starten, men den fortrolighed kommer over tid. Som kommunikationsdirektør skal man kunne sige både godt og skidt til CEO’en, for dem man kender bedst er også dem, man arbejder bedst sammen med.”

 

Udover et fast ugentligt møde, hvor Friis-Thomsen har et punkt på dagsordenen, er han som kommunikationsdirektør også med tidligt i processen, når ledelsen diskuterer strategiske beslutninger.

»Tallene i et årsregnskab er ikke interessante, men det er perspektiverne, du putter på. Kommunikation er ikke kun, når man skal sige noget til nogen, men kommunikation kan også forme strategiske beslutninger. I PFA bliver jeg inddraget tidligt nok i processen til, at jeg kan sætte mit fag i spil,« fortæller Friis-Thomsen.

 

Hvis det skal gøres, skal det gøres ordentligt

Tilbage til Allan Polacks synlighed i debatten. Fra 2016 til 2017 steg medieomtalerne af Allan Polack med 20 pct., men hvis du søger efter ham på Twitter og lignende, er det uden held.

Og det er en tilbagevendende diskussion mellem Polack og Friis-Thomsen.

»Vi har diskuteret meget, om jeg skal på Twitter. Mikkel synes, jeg skal. Og enten gør vi det, og så gør vi det ordentligt. Og ellers gør vi det ikke. Men jeg ved ikke, om jeg er helt klar til det.«

For Allan Polack handler det om prioritering og om, at han som afsender rent faktisk vil være afsender og ikke bare et profilbillede. 

“Når CEOs er på sociale medier, skal det være autentisk. Det skal ikke være et flueben, der er blevet sat i en strategi. Vi har stadig nogle diskussioner og overvejelser om, hvorvidt Twitter er en mulig arena– og i så fald, hvordan vi kan drive det i forhold til tid.”

Samarbejdet mellem kommunikationsdirektøren og CEO’en i PFA er afgørende for, at deres kommunikation fungerer. Polack er en langt synligere stemme i debatten, og med Polack følger også PFA. Og der er mange fordele ved et åbent samarbejde. En ting er dog sikkert. Der står altid en dygtig kommunikationsdirektør bag en dygtig CEO.

 

Download PDF

Udfyld formularen og du er klar til at downloade dette blogindlæg som PDF.

Medieovervågning
- vejen til indsigt