skip to Main Content

Ny feature: Nemmere effektmåling på sociale medier

Mulighederne for overvågning af sociale medier udvikler sig hele tiden, men det kan være svært at måle den direkte effekt af sin social medie-indsats. En ny feature i Talkwalker (vores platform til social listening) gør det nemmere.

Som noget ret nyt har Talkwalker lanceret en funktion til merge af grafer, der gør det nemmere at måle effekt direkte i sin overvågning. I virkeligheden er det en ret simpel feature, hvor du kan lægge to forskellige grafer sammen, men det har ret stor betydning, at du nemt kan se effekten af den indsats, du har ydet på sociale medier i forbindelse med en kampagne – og ikke mindst, at du kan få det med i din afrapportering.

Sådan kan du måle effekt på sociale medier

Der er mange måder at måle effekt på, og det skal selvfølgelig hænge sammen med det overordnede forretningsmål. Men der er mange typer af social media data, som giver mening at sammenholde og dermed se, hvordan de to elementer har påvirket (eller ikke påvirket) og fulgt hinanden.

Du kan fx bruge funktionen til at se på, hvordan jeres indsats på sociale medier til et event eller under en kampagne har påvirket mængden af fans eller followers på jeres egne sociale kanaler.

Graf: Viser sammenhængen mellem antallet af fans på Facebook og antallet af egne opslag

Mere konkret kunne I tage et kig på, om jeres mange tweets under Folkemødet har givet jer flere followers – eller om antallet af jeres egne tweets har givet jer mere omtale i forbindelse med en kampagne.

Graf: Viser sammenhængen mellem antallet af tweets, der i dette tilfælde steg i forbindelse med Folkemødet, og antallet af nye followers, der ikke påvirkes af den øgede mængde af tweets

Det kan også være interessant at kigge på, om en øget reach giver jer flere followers, eller om øget reach følger den omtale, I får på sociale medier.

Graf: Viser sammenhængen mellem omtale (+ egen aktivitet) (mørkeblå) og potentiel reach (lysere blå) på Twitter 

Merge graps i Talkwalker

Som vi har vist, kan du lægge to grafer sammen i forskellige kombinationer, så det understøtter jeres KPI’er. Og det er simpelt at gøre i Talkwalker. Her kommer den lidt mere tekniske del, nemlig opsætningen.

1: Vælg to grafer, du syntes er interessante

Klik rundt i din løsning, og find de grafer, der giver mening i forhold til jeres KPI’er. Det er vigtigt, at begge grafer har tid (og samme tidsperiode) på sin x-aksel. Tidsperioden indstiller du i dine Filtermuligheder (klik på Open Filters i den øvre del af Talkwalker).


2: Tilføj til nyt dashboard

Når du har fundet din første graf, klikker du på de tre prikker øverst til højre i din graf. Derefter vælger du ”Add to Dashboard” og “Add to new Dashboard”.

3: Navngiv dit dashboard

Giv dit dashboard og din graf et navn (Widget Title). Du behøver ikke at udfylde felterne Dashboard Description eller Widget Description. Klik derefter på ”Add”.

4: Tilføj den næste graf

Find derefter den næste graf, som er interessant, og tilføj den nu til dit eksisterende dashboard.

5: Drag and drop graferne

Find dashboardet på dit “Home” ved at klikke på det lille hus øverst. Under dashboardet kan du redigere i visningen af graferne ved at klikke på tandhjulet. Sørg for, at dine grafer er lige så store.

Rediger grafer i Talkwalker6: Voila, klar til afrapportering!

Brug drag and drop til at lægge de to grafer sammen. Her kan du se resultatet af to grafer, der viser henholdsvis reach og aktivitet.

Du er nu klar til din afrapportering, hvor du kan vise effekten af jeres kampagne, tweets eller video, der gik viralt – direkte i Talkwalker.

Back To Top