fbpx
CASE

Institutt for Samfunnsforskning

industry 1
branche

Forskning

publication 1
publikationer

13 valgbøger

location
Lokation

Norge

Infomedia belyste mediernes rolle under valgkampen i Norge 2021

Om Institutt for Samfunnsforskning​

Undersøger mediernes indflydelse

Institutt for Samfunnsforskning (ISF) er et uafhængigt organ i Norge, der leder en række forskningsprojekter, herunder det norske valgforskningsprogram. Projektet har kørt siden 1957 og har til formål at analysere valg, valgresultater, vælgeradfærd og vælgerholdninger over tid.

I 2021 blev mediernes indflydelse på folketingsvalget analyseret. Infomedia bidrog til forskningen ved at indsamle og analysere mediedata, som blev koblet til vælgerundersøgelser og valgresultater. Oplysningerne blev brugt til at kortlægge mediernes dagsorden under valgkampen, og i hvilket omfang dagsordenen afspejlede de emner, som vælgerne syntes var vigtigst.

Resultaterne af forskningen udgives efter hvert folketingsvalg i en bog skrevet til offentligheden. I august 2023 blev bogen “Politik i urolige tider – en undersøgelse af folketingsvalget 2021” lanceret. Den indeholder et kapitel om dagsordner og ejerskab over sager, som blandt andet er baseret på mediedata fra Infomedia.

ISFs udfordring

Institutt for Samfunnsforskning (ISF) leder det norske valgforskningsprogram. Programmet undersøger blandt andet mediernes dagsorden under en valgkamp. Til det har ISF brug for medieanalyser.

Nye tider kræver nye metoder

Mediernes rolle i samfundet har ændret sig gennem tiden. I hvor høj grad afspejler mediernes dagsorden vælgerne? ISF undersøger eventuelle sammenhænge mellem mediernes dagsorden og vælgernes adfærd og holdninger ved valg. Ved at kombinere data fra f.eks. spørgeundersøgelser med analyser af mediedata fra Infomedia får ISF et nuanceret og robust grundlag for sine valgforskningsanalyser.

Undersøgelse af mediernes dagsorden

Politiske partier har forskellige grader af troværdighed på forskellige områder, og områderne har også forskellige grader af vigtighed blandt vælgerne. ISF ønskede at undersøge, om de emner der dominerede medierne – og omtalen af partierne og politikkerne inden for de pågældende emner – blev afspejlet af vælgerne. For at gøre dette havde de brug for mediedata på tværs af emner, geografiske områder og på forskellige tidspunkter.

Forstå vælgernes dagsorden

ISF har længe undersøgt de politiske emner, som vælgerne er optaget af, og som vælgerne selv mener er de vigtigste for deres stemmeadfærd. Nogle emner er evigt relevante, mens andre mister relevans over tid. ISF bruger data om medierne til at se denne information i sammenhæng med mediernes dækning af de forskellige emner – for at forstå mere om mediernes indflydelse på vælgerne.

MedieANALYSE

Infomedias løsning

Infomedia identificerede de mest omtalte emner under valgkampen i 2021 ved at analysere store mængder mediedata. ISF fik et pålideligt og sammenligneligt datagrundlag til sin valgforskning.

Kortlægning af dagsordenen i valgkampen

Infomedia identificerede de mest omtalte emner i de nationale medier under valgkampen i 2021 ved at analysere store mængder mediedata.

Mediedata over tid

Med mediedata fra Infomedia fik ISF et sammenligningsgrundlag, som var vigtigt for forskningsprojektet.

Dataindsamling af høj kvalitet

ISF stiller høje krav til kvaliteten af dataindsamlingen. Infomedia forsynede forskerne med et pålideligt og sammenligneligt datagrundlag.

Kortlægning af dagsordenen i valgkampen

Infomedia har identificeret og dokumenteret de mest omtalte emner i de nationale medier under valgkampen i Norge i 2021. Vi har afdækket mediernes dagsorden i den relevante tidsperiode, samt hvilke partier og politikere der blev nævnt mest i forbindelse med de forskellige emner.

Ved hjælp af analyse af store mængder mediedata undersøgte vi, hvilke politiske emner og partier der fik mest opmærksomhed på tværs af nyhedskilder og geografiske områder under valgkampen. Ved at analysere medieanalyserne sammen med meningsmålinger og valgresultater kunne ISF undersøge sammenhængen mellem mediernes dagsorden og vælgernes dagsorden.

Analyse circle1 comp
analyse compare 1

Mediedata over tid

Ud over at analysere norske mediers dækning af politiske emner under valgkampen – en periode på seks uger, bestående af over 8.000 artikler fra 14 nyhedskilder – indhentede Infomedia lignende mediedata fra valgkampen i 2017.

Med mediedata over tid fik ISF et sammenligningsgrundlag, som var nødvendigt for forskningen. Rapporten blev brugt i forbindelse med valgbogen for 2021, men vil også være relevant for fremtidig forskning og kommende valg.

Datagrundlag af høj kvalitet

Valgforskningsprojektet har været i gang i mange år, og det stiller store krav til kvalitet og kontinuitet i dataindsamling og analyser. Ved hjælp af tekstdata fra Infomedia foretog ISF analyser ved brug af LDA-modellen, som er en anerkendt forskningsmetode til tematisk modellering.

Den kvantitative analyse gav ISF et fuldt overblik over temaerne i omtalerne, og hvilke partier eller personer omtalerne var knyttet til, samt en kvantificering af udviklingen fra 2017. Som den eneste aktør på markedet med denne ekspertise gav Infomedia ISF et pålideligt og sammenligneligt datagrundlag til deres research.

dashboard mockup web 1

Resultater

Med analyser af store mængder mediedata fra Infomedia har ISF kastet nyt lys over mediernes indflydelse på vælgerne under valgkampen i 2021.

Dybdegående analyse af tematikken i medierne

Infomedia indsamlede og analyserede temaerne i mediedækningen under valgkampen i 2021 på tværs af alle relevante redaktionelle medier i Norge. Ved hjælp af store mængder mediedata dokumenterede ISF, hvilke politiske emner der fik mest mediedækning i forskellige dele af landet, og hvilke partier, politikere og talspersoner der tog ejerskab over disse emner og opnåede mest synlighed i pressen.

Større datagrundlag og nye forskningsresultater

ISF ønskede at supplere undersøgelsen af folketingsvalget 2021 med mediedata og analyser. Infomedia indsamlede og analyserede mediedata om de landsdækkende mediers dækning af politiske emner under valgkampen. Ved at kombinere medieanalyserne med data fra spørgeundersøgelser og valgresultater kunne ISF kaste nyt lys over mediernes indflydelse på vælgerne.

Datagrundlag til publikation: Valgbogen 2021

Efter hvert stortingsvalg i Norge udgiver ISF en bog til offentligheden, som analyserer valgresultatet og vælgernes adfærd. Valgbogen 2021 indeholder et nyt kapitel om dagsordener og ejerskab, hvor ISF ved hjælp af mediedata fra Infomedia belyser, hvilke politiske emner der fik mest opmærksomhed, samt hvilke partier og politikere der tog ejerskab over emnerne ved at være synlige i medierne.

Vil du vide mere om Infomedias analyser af medieomtaler?

Læs mere om vores ydelser

Mennesker, big data og avanceret teknologi er ingredienserne i Infomedias løsninger. Vi tilbyder alt, hvad du behøver for at navigere i et komplekst medielandskab med selvtillid. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om, hvordan medieovervågning, medieanalyser og andre digitale værktøjer kan styrke din virksomhed eller organisation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag frisk inspiration max 1-2 gange ugentligt. Eksempelvis om spændende webinarer, whitepapers og gode cases. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Medieovervågning
- vejen til indsigt

TEMPLATE

Download template til din kommunikationsplan