fbpx

Sådan bliver du klogere på årets kommunikation med en årsanalyse

En årsanalyse giver et samlet overblik over mediernes redaktionelle omtale af din virksomhed eller organisation, som du kan bruge til at evaluere på årets kommunikationsindsats og ikke mindst til at planlægge mediestrategien for næste år.

Med et samlet overblik over virksomhedens eller organisationens omtale kan du dokumentere din kommunikationsindsats og få svar på, om I har nået jeres målsætninger for året. En årsanalyse kan vise peaks og interessante udfald i omtalen i redaktionelle medier og kan også vise, hvor og hvornår omtaler af jer slår igennem, så I kan sammenholde det med jeres egne aktiviteter i presseafdelingen.

Årsanalysen har mange formål. En forening kan fx bruge analysen til at vise sponsorer mængden af medieomtale, en kommune til at vise eksponeringen af et dyrt royalt besøg, eller kommunikationsteamet i en virksomhed kan dokumentere, at de rette corporate budskaber slår igennem i medierne eller vise, at deres arbejde skaber øget positiv brandomtale.

Udover at kunne afrapportere på baggrund af data frem for mavefornemmelse, kan du også bruge årsanalysen til at prioritere de rigtige indsatser og lægge strategien for året, der kommer. Hvis analysen er tilpasset jeres målsætninger eller KPI’er, fungerer den som en nulpunktsanalyse, som giver værdifulde indsigter, I kan bruge fremadrettet til at udvikle jeres arbejde.

Men hvad kan en årsanalyse indeholde?

Ud over nøgletal som antal omtaler, læsertal og annonceværdi for redaktionelle medier, kan en årsanalyse indeholde forskellige parametre. Her er nogle eksempler på de KPI’er, du kan få svar på i analysen af jeres kommunikationsindsats:

Hvilke af årets aktiviteter har skabt omtale?

Med et overblik over medieomtalen over tid kan I afdække, hvilke aktiviteter der har skabt omtale. Er det jeres egne aktiviteter, eller er der andet, der spiller ind på omtalen af jer?

Et overblik over tid kan bruges til at prioritere indsatsen næste år. Hvis det er tydeligt, at agurketiden er et hit for jeres budskaber, eller at I skaber flest overskrifter med jeres aktiviteter og udmeldinger i første halvdel af året end i anden halvdel, så har I bedre mulighed for at sætte ind de rigtige steder næste år.

Hvilke medier har skrevet mest om jer?

Det kan også være relevant for jer at vise, hvilke medier der har skrevet mest om jer, så I kan prioritere jeres kommunikationsindsats fremadrettet. Er det i fagblade- og magasiner, lokale ugeaviser eller webkilder, virksomheden bliver mest omtalt?
I en årsanalyse kan I få svar på, om det er BT, Jyllands-Posten, Aarhus Arbejderen eller en helt fjerde, der har dækket jeres budskaber bedst.

Hvor er omtalen mest værdifuld?

En KPI kan være læsertal eller være baseret på geografisk dækning. Hvis jo flere er desto bedre, kan du i en analyse se, hvor mange potentielle eksponeringer, I har nået gennem medieomtalen. Eller du kan se, hvor meget medieomtale I har fået i nordjyske eller sjællandske medier alt efter, hvad der er vigtigt for jer – måske I er en lokal virksomhed eller har haft fokus på regionale indsatser i årets løb.

Hvem har engageret sig mest i jeres budskaber?

Mange virksomheder arbejder med thought leadership-talspersoner, og en årsanalyse kan være med til at identificere dem, der har været mest aktive i forhold til jeres brand. Hvem har omtalt jer mest, og hvem har skabt mest eksponering?

Måske er det de helt rigtige stakeholders, der har taget aktivt del i debatten. Måske er det en, I ikke har tænkt på, men som næste år kan være god at samarbejde med for at få flere budskaber ud til de rigtige.

Bliver I omtalt positivt eller negativt?

Mængden af omtale er ikke altid sigende nok for jeres indsatser. Det er også interessant at se på, hvordan I bliver omtalt. Eller det kan være interessant at se, hvilke emner der bliver omtalt enten positivt eller negativt i forbindelse med jer.

Og hvilke emner er de vigtigste?

I løbet af året har I måske haft et ønske om at påvirke debatten i en bestemt retning. Det er derfor også relevant at skitsere de vigtigste temaer, som de redaktionelle medier har dækket. Er I lykkedes med at sætte agendaen, eller er der andre emner, der har præget debatten? En oversigt over de vigtigste emner kan ikke bare give indsigt i, om I har påvirket debatten, men også give inspiration til, hvilke emner I skal fokusere på næste år.

En årsanalyse bør sættes sammen og skræddersyes til netop jeres KPI’er og målsætninger, så den både kan bruges som dokumentation på de resultater, I har nået i løbet af året, og som grundlag for evaluering, så I kan udvikle strategien for det næste år.

Hos Infomedia udarbejder vi årsanalyser for mange kunder, og alle behov er forskellige. Derfor er der også forskellige pakker – lige fra en standardanalyse over redaktionel omtale til en skræddersyet årsanalyse, der kigger på alle kommunikationsindsatser på tværs af redaktionelle og sociale medier. Det kan også være, at I har behov for en analyse midt på året, så I kan tilrette jeres indsatser proaktivt og nå jeres mål?

Har I i forvejen en medieovervågning eller overvågning af sociale medier hos os, kan vi gå i gang med en årsanalyse med det samme. Hvis ikke, kan vi stadig hjælpe jer, men vi starter med at indsamle data og definere, hvad der er vigtigt for jer.

Har du lyst til at høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Har du lyst til at høre mere, eller bare en at spille bold op ad, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download PDF

Udfyld formularen og du er klar til at downloade dette blogindlæg som PDF.

Medieovervågning
- vejen til indsigt

TEMPLATE

Download template til din kommunikationsplan