Guide til succesfuld employee advocacy

Katrine Jacobsen
Katrine Jacobsen
Strategy Consultant, Social Media
Et stigende antal virksomheder og organisationer taler om employee advocacy. Men hvad dækker begrebet over, og hvorfor er det relevant? Tillid – eller rettere manglende tillid til virksomheder og deres promovering af sig selv og deres produkter er den vigtigste årsag til at begrebet er opstået.

Vi stoler nemlig mere på vores venner, familie og netværk, når vi skal finde til de varer og services vi søger efter – både privat og professionelt. Derfor vil brugerne på sociale medier ofte engagere sig mere med dine medarbejdernes indhold end virksomhedens.

I denne blog giver vi dig vores tips til hvordan du kommer i gang med, eller styrker dit arbejde med employee advocacy.

Employee advocacy er for alle

Før du går i gang med at arbejde med employee advocacy, er det vigtigt at være bevidst om, at disciplinen er for hele virksomheden – ikke kun kommunikationsmedarbejderne eller SoMe-teamet. Jo flere afdelinger der involveres i arbejdet, jo mere vil employee advocacy kunne gavne hele virksomheden på tværs af afdelinger og interessefelter. Dermed bliver effekten større.

Marketing

Med en plan for employee advocacy og med et godt værktøj kan marketing styrke brandet på en kontrolleret og troværdig måde. Afdelingen skaber mere organisk synlighed for virksomheden og genererer flere kvalitetsleads.

Salg

Employee advocacy kan effektivisere social selling og skaffe flere leads ved at strukturere arbejdet. Med en gennemarbejdet strategi og et værktøj til formålet kan sælgerne opbygge deres egen profil og ekspertposition, finde nye prospects, indhente leads og se statistik på deres arbejde – alt sammen i én og samme platform.

PR

Effekten af PR-arbejdet kan forstærkes gennem sociale medier, når medarbejderne videredeler omtalerne. Få mere ud af PR-indsatsen og dokumentér den forskel, som employee advocacy udgør.

Ledelsen

Det er ofte lige så effektivt at positionere mennesker, som det er at positionere selve virksomheden. Når virksomhedens medarbejdere opfattes som tillidsvækkende eksperter inden for deres faglige felt, så gavner det både den pågældende person og virksomheden.

HR

Med employee advocacy får HR et nyt kort at spille med, når employee branding står på agendaen. Der findes flere gode værktøjer, som gør det enkelt at distribuere f.eks. stillingsopslag og dele de gode historier fra virksomheden, så den bliver mere attraktiv.

Udarbejd en indholdsstrategi

Kommunikation og markedsføring i dag, handler om at stille relevant og attraktivt indhold til rådighed i hele kunderejsen. Start derfor med at udarbejde en strategi for dit indhold og definér hvad jeres mål med employee advocacy er. Hvad vil I opnå? Hvilket indhold og hvilke budskaber ønsker du, at medarbejderne deler?

Svarene på disse spørgsmål danner grundlaget for din indholdsstrategi. Læs videre for et par anbefaleringer til din indholdsstrategi.

1. Bland virksomhedsindholdet med nyt ambassadørindhold ​

Der er garanteret mange gode historier i din virksomhed, som medarbejderne gerne vil fortælle. Det handler om at opsøge dem og udnytte historiernes potentiale. Bland indhold fra din virksomhedens egne sociale kanaler med nyt indhold fra dine kollegaer.

2. Kategorisér og tilpas indholdet

Folk vil helst dele noget,  de ved noget om og brænder for. En del af din indholdsstrategi kan derfor være at tilpasse indholdet til ambassadørernes arbejdsfelt eller faglighed. Gør derfor det delte indhold aktuelt, relevant og interessant for forskellige medarbejdergrupper.

3. Identificér jeres brand ambassadører

Hele forudsætningen for få bragt employee advocacy i spil er den interne opbakning. Hvilke afdelinger kan hjælpe med at levere de gode historier? Som med alt andet indhold skal I have nogle go-to-personer for at kunne fortælle de gode historier. Når du har identificeret jeres brand ambassadører kan du involvere dem i et redaktørnetværk, så de bliver engageret i at tage del i jeres indholdsproduktion.

4. Lad medarbejderne foreslå relevant indhold

Det er en god idé at lade dine ambassadører foreslå indhold, de selv har lyst til at dele. Lyt derfor til dem, når de får idéer, som kunne være relevante for dem selv, deres kolleger eller andre afdelinger. På den måde kan du udnytte deres talenter som indholdsproducenter.

5. Udarbejd en plan for deling af indhold

Kontinuitet er essentielt for få employee advocacy effektivt i spil i organisationen og i markedet. Skal I eksempelvis publicere jeres indhold én gang i ugen eller to gange om måneden? Skab overblik over alt dette i en plan for deling af jeres indhold.
Mock up EA
WHITEPAPER

Kom godt fra start med employee advocacy.

Engagér dine kollegaer

For at hjælpe medarbejderne i gang med at blive gode brand-ambassadører er det en god idé at være transparent med intentionen bag dit employee advocacy program. Dvs. hvorfor virksomheden ønsker, at de ansatte tager del i employee advocacy, hvad fordelene er for dem og hvilken værdi deres engagement skaber.

employee advocacy process

1. Gør det klart for dine kollegaer, hvad de får ud af det ​

Da medarbejdere bruger deres egne kanaler er det vigtigt at det er frivilligt at deltage. Men der kan være fordele for medarbejderne ved at deltage, som du kan fortælle om for at motivere dem til at deltage i dit employee advocacy program.

Eksempelvis, at de kan:

 • Skabe deres eget brand: Medarbejderne kan skabe et stærkere navn for dem selv og opnå anerkendelse for deres arbejde og kompetencer – både internt i virksomheden og eksternt i markedet.
 • Holde sig ajour med branchen: At engagere sig på de sociale medier er også en måde at tage pulsen på branchen og markedet. Man kan på den måde få et større indblik i, hvad der sker.
 • Få et større netværk og blive mere synlig: Jo mere aktiv man er, jo mere synlig bliver man også og kan dermed tiltrække flere nyttige kontakter – og mærke alle fordelene ved et stærkt netværk.
 • Blive en Thought Leader: Ved at engagere sig og kontinuerligt dele relevant indhold med masser af værdi for netværket kan man opbygge en position som thought leader indenfor sit fagområde.
 • Skabe troværdighed omkring deres fagområde: Med gode budskaber og historier og med en kontinuerlig tilstedeværelse kan man opbygge både troværdighed, forståelse og respekt omkring sit eget fagområde.
 • Øge deres karrieremuligheder: Engagement på de sociale medier øger talenters synlighed, både i og uden for branchen. Det resulterer for mange i en positiv indflydelse på deres karriere.
 • Være med til at øge virksomhedens kendskab: Går man ud fra, at det er godt for medarbejderne, at det går godt for virksomheden, så vil alle også være tjent med at engagere sig og bidrage til at skabe positiv opmærksomhed omkring virksomheden.
 • Øge deres kompetencer: Sociale medier kan ses som sit helt eget fagområde. At øge sine færdigheder indenfor feltet vil i mange virksomheders øjne gøre medarbejderen mere attraktiv.

2. Skab en følelse af fællesskab

Employee advocacy er for alle de ansatte. Du bør derfor forsøge at skabe et fællesskab, som alle gerne vil være en del af. Giv gerne jeres indsats et originalt navn og sørg for, at der er opbakning i virksomheden – helt fra ledelsen og til den enkelte medarbejder i den enkelte afdeling.

3. Brug tid på oplæring ​

Det er vigtigt, at medarbejderne oplæres i employee advocacy, så de føler sig rustede til at dele indhold, eller selv at komme med forslag til godt indhold. Dernæst er det vigtigt at håndtere selve opslagene. Hvordan håndterer dine kollegaer f.eks. feedback på et opslag – positiv såvel som negativ?

4. Giv løbende feedback - og især ros

Fortæl om dine ønsker og behov, og bed dine kollegaer om at gøre det samme, så du kan assistere dem bedst muligt i arbejdet med employee advocacy. Når en medarbejder gør noget godt, skal de have det at vide, da det skaber motivation og glæde.

Brug data til at måle effekten

Som med enhver anden indsats, der skal give et resultat, er det vigtigt at bruge data til at måle effekten af dine employee advocacy-aktiviteter. Hvad får din virksomhed eller organisation ud af at aktivere medarbejderne som brandambassadører?

Hvor ofte vil du for eksempel foretage resultatmålingerne? Kan du se nogle specifikke tendenser? Og hvis tendenserne skaber positiv værdi, er det så noget, du kan gøre mere af?

Du kan bruge jeres data til at måle:

 • Hvordan medarbejderne understøtter virksomhedens brand og strategi.
 • Hvilke mål I skal sætte for ROI.
 • KPI’er. Eksempelvis interaktioner, delinger, adoption rate og aktive brugere.
 • Hvor mange (og hvilke) medarbejdere, der er aktive.
 • Hvor langt medarbejderne når ud med deres indhold.
 • Hvilket indhold, der performer godt og mindre godt.

Ved at analysere jeres data finder du også ud af, hvad der kan justeres lidt, hvad der skal forbedres, og hvilke indsatser du skal fortsætte med.

Kommunikér resultaterne

Husk at dele resultaterne med alle involverede kollegaer. Fortæl de gode historier. Fremhæv kollegaer, der har haft succes med deres opslag. Tal også med hinanden om de oplevelser, der var mindre gode for at forstå hvad I har lært af det. På den måde bliver i alle klogere og klogere til at se, hvor det går godt, og hvor I eventuelt bør ændre på indholdsstrategien.

Investér i et employee advocacy-værktøj

Hvis du ønsker at gøre dit arbejde med employee advocacy lettere – både for dig selv og jeres ambassadører – kan det være en rigtig god idé at investere i et specifikt digitalt værktøj til håndtering af jeres aktiviteter.

Disse employee advocacy-værktøjer har en lang række fordele:

 • Du kan planlægge al indhold på forhånd.
 • Du nemt kan dele indholdet videre til dine ambassadører.
 • Dine ambassadører kan se og dele indholdet med ganske få klik.
 • Du kan kategorisere opslagene efter fagområder, kampagner og meget mere.
 • Ambassadørerne kan indsende forslag til indhold.
 • Du får et hurtigt overblik over ambassadørernes rækkevidde på delte opslag.

Et eksempel blandt flere værktøjer er Hootsuite Amplify, som netop gør det nemmere for dig og dine kollegaer at arbejde med employee advocacy. Her har kollegaer samtidig mulighed for at personliggøre deres deling, så det skaber den ønskede troværdighed og relevans i deres netværk.

Ved at bruge et dedikeret digitalt værktøj er alt samlet ét sted, hvilket selvfølgelig sparer tid, og du bevarer hele tiden overblikket over indholdet og delingerne heraf.

hootsuite amplify contact

Vil du høre mere om dine muligheder med Hootsuite’s værktøjer til Employee Advocacy?

Infomedias employee advocacy tjekliste:

 1. Læg en strategi for dit indhold og den forventede effekt
 2. Motivér og aktivér medarbejderne – fortæl dem, hvad de får ud af det.
 3. Få opbakning fra organisationen – hele vejen rundt.
 4. Mål jeres indsats løbende for at justere og optimere.
 5. Giv gerne indsatsen/programmet et originalt navn og skab et fællesskab.
 6. Investér i et employee advocacy-værktøj for at komme hurtigere til resultaterne

Læs også

Templafy people on couch 2400
Kommunikation & PRMarketing og digital

Sådan får du dine kollegaer med på dit employee advocacy-program

Social mediestrategi scaled
Marketing og digital

Sådan laver du en social mediestrategi

talkwalker
Kommunikation & PRMarketing og digital

5 employee advocacy metrics du kan måle på

Vil du høre mere om employee advocacy og Hootsuite Amplify?

Har du lyst til at høre mere, eller bare en at spille bold op ad, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download vores whitepaper om employee advocacy

Book en demo af Amplify