fbpx

Guide til succesfuld employee advocacy

Et stigende antal virksomheder og organisationer taler om employee advocacy. Men hvad dækker begrebet over, og hvorfor er det relevant? Tillid – eller rettere manglende tillid til virksomheder og deres promovering af sig selv og deres produkter er den vigtigste årsag til at begrebet er opstået.

Employee advocacy er helt enkelt et udtryk for at systematisere arbejdet med sociale medier gennem kollegaer. Det handler om at skabe digitale ambassadører for virksomheden.

Vi stoler nemlig mere på vores venner, familie og netværk, når vi skal finde frem til de varer og services vi søger efter – både privat og professionelt. Derfor vil brugerne på sociale medier ofte engagere sig mere med dine medarbejderes indhold end virksomhedens.

Virksomheder kan bruge dette strategisk og opnå:

 • bedre kendskab til deres brand til en lavere pris
 • bedre kundeservice og en kortere salgscyklus
 • mere synlighed og bedre rankings på søgemaskiner
 • mere trafik til deres hjemmeside og en højere konverteringsrate.

Tærsklen for at komme i gang behøver ikke at være høj – du kan starte
småt og forsigtigt og stadig få relativ stor effekt. Men erfaring viser, at der efterhånden, og ofte hurtigere end man tror, opstår et behov for at strukturere og opskalere arbejdet yderligere.

I denne blog giver vi dig vores tips til, hvordan du kommer i gang med eller styrker dit arbejde med employee advocacy. Du bliver klogere på:

 1. hvad en indholdsstrategi bør indeholde
 2. hvordan du engagerer og motiverer dine kollegaer til at deltage
 3. hvordan du måler og dokumenterer effekten af employee advocacy
 4. hvilke fordele der er ved at bruge et dedikeret værktøj til employee advocacy.

Start med en indholdsstrategi

I dag handler kommunikation og marketing om at stille relevant og attraktivt indhold til rådighed under hele kunderejsen.

Start derfor med at lægge en strategi for dit indhold, og definér hvad dine mål med employee advocacy er. Hvad vil du opnå? Hvilket indhold og hvilke budskaber ønsker du, at dine kollegaer deler? Det er svarene på disse spørgsmål, som danner rammen for din indholdsstrategi. Her er nogle tips, som kan hjælpe dig i gang:

1. Bland virksomhedsindhold med indhold fra dine kollegaer

Der er garanteret mange gode historier i din virksomhed, som medarbejderne gerne vil fortælle. Det handler om at opsøge dem og udnytte historiernes branding-potentiale. Bland indhold fra virksomhedens egne sociale kanaler (LinkedIn, Facebook, Instagram m.fl.) med nyt indhold fra dine kollegaer.

2. Kategorisér og tilpas indholdet

Folk vil helst dele noget, som de ved noget om og brænder for. En del af din indholdsstrategi kan derfor være at tilpasse indholdet til ambassadørernes forskellige fagligheder. Gør dit indhold aktuelt, relevant og interessant for forskellige medarbejdergrupper.

3. Identificér dine brand-ambassadører

Hele forudsætningen for at gå i gang med employee advocacy er den interne opbakning. Hvilke afdelinger kan bidrage med de gode historier? Som med alt andet indhold bør du have nogle go-to-personer for at kunne fortælle de gode historier. Når du har identificeret dine ambassadører, kan du involvere dem i et redaktørnetværk og sætte employee advocacy i fokus. På den måde kan du motivere dem til at tage del i indholdsproduktionen.

4. Lad medarbejderne foreslå relevant indhold

Åbn op for, at ambassadørerne selv kan foreslå indhold, som de ønsker at
dele, og lyt til dem, når de får ideer, som kan være relevante for dem selv, deres nærmeste kollegaer eller andre afdelinger. Det kan være utrolig motiverende
at se sine egne ideer blive ført ud i livet og blive delt af andre. Så giv dine ambassadører ejerskab og lad deres talent som indholdsproducenter blomstre.

5. Udarbejd en plan for deling af indhold

Kontinuitet er afgørende for en effektiv start på dit employee advocacy- program for virksomheden. Dette bør din indholdsstrategi afspejle. Skal du for eksempel udgive indhold en gang om ugen eller to gange om måneden? Hvad er realistisk?

De færreste rammer plet i første forsøg. Så beslut dig for et ambitionsniveau, læg en plan, og vær åben for at justere lidt efter lidt i takt med, at teori bliver til praksis. Måske opdager du nogle uger inde i programmet, at I har ressourcer til at poste endnu oftere, eller måske vil du nedjustere frekvensen lidt for at hæve kvaliteten og engagementet.

Engagér dine kollegaer

For at hjælpe medarbejderne i gang med at blive gode ambassadører er det en god idé at være transparent med intentionen bag dit employee advocacy- program. Fortæl hvorfor du ønsker, at de tager del i programmet, hvad fordelene er, og hvilken værdi deres engagement skaber.

icons all1

1. Gør det klart for dine kollegaer, hvad de får ud af det

Når medarbejderne skal bruge deres egne kanaler, er det vigtigt at kommunikere, at det er frivilligt at deltage. Lige så vigtigt er det at få kommunikeret, hvilke fordele der er for dine ambassadører ved at deltage i dit employee advocacy-program.

Eksempelvis, at de kan:

 • blive en brancheekspert: Medarbejderne kan skabe et stærkere navn for dem selv og opnå anerkendelse for deres arbejde og kompetencer – både internt i virksomheden og eksternt i markedet.
 • udvide deres netværk: Jo mere aktiv man er, jo mere synlig bliver man også og kan dermed tiltrække flere nyttige kontakter – og mærke alle fordelene ved et stærkt netværk.
 • styrke deres karrieremuligheder: Engagement på de sociale medier øger talenters synlighed, både i og uden for branchen. Det resulterer for mange i en positiv indflydelse på deres karriere.
 • holde sig opdateret: At engagere sig på de sociale medier er også en måde at tage pulsen på branchen og markedet. Man kan på den måde få et større indblik i, hvad der sker.
 • fremme eget fagområde: Med gode budskaber og historier og med en kontinuerlig tilstedeværelse kan man opbygge både troværdighed, forståelse og respekt omkring sit eget fagområde.
 • øge deres kompetencer: Sociale medier kan ses som sit helt eget fagområde. At øge sine færdigheder indenfor feltet vil i mange virksomheders øjne gøre medarbejderen mere attraktiv.
 • bidrage til at øge kendskabet til virksomheden: Går man ud fra, at det er godt for medarbejderne, at det går godt for virksomheden, så vil alle også være tjent med at engagere sig og bidrage til at skabe positiv opmærksomhed omkring virksomheden.

Åbenhed omkring hvad medarbejderne har bidraget med og resultaterne af det, kan være en enkel måde at motivere på. Hvis du vil tage skridtet videre, så kan du igangsætte interne konkurrencer med præmier til vinderne.

2. Skab en følelse af fællesskab

Employee advocacy er for alle medarbejdere. Du bør derfor forsøge at skabe et fællesskab, som alle vil være en del af. Giv gerne projektet et originalt navn og sørg for, at der er opbakning i virksomheden – helt fra ledelsen til den enkelte medarbejder i den enkelte afdeling.

3. Brug tid på oplæring

Det er vigtigt, at medarbejderne oplæres i employee advocacy, så de føler sig rustede til at dele indhold eller selv at komme med forslag til godt indhold. Dernæst er det vigtigt at håndtere selve opslagene. Hvordan håndterer dine kollegaer f.eks. feedback på et opslag – positiv såvel som negativ?

4. Giv løbende feedback - og især ros

Fortæl om dine ønsker og behov, og bed dine kollegaer om at gøre det samme, så du kan assistere dem bedst muligt i arbejdet med employee advocacy. Når en medarbejder gør noget godt, skal de have det at vide, da det skaber motivation og glæde.

Employee advocacy er for alle

PR

Effekten af PR-arbejdet kan forstærkes gennem sociale medier, når medarbejderne videredeler omtalerne. Få mere ud af PR-indsatsen og dokumentér den forskel, som employee advocacy udgør.

Marketing

Med en plan for employee advocacy og med et godt værktøj kan marketing styrke brandet på en kontrolleret og troværdig måde. Afdelingen skaber mere organisk synlighed for virksomheden og genererer flere kvalitetsleads.

Ledelsen

Det er ofte lige så effektivt at positionere mennesker, som det er at positionere selve virksomheden. Når virksomhedens medarbejdere opfattes som tillidsvækkende eksperter inden for deres faglige felt, så gavner det både den pågældende person og virksomheden.

Salg

Employee advocacy kan effektivisere social selling og skaffe flere leads ved at strukturere arbejdet. Med en gennemarbejdet strategi og et værktøj til formålet kan sælgerne opbygge deres egen profil og ekspertposition, finde nye prospects, indhente leads og se statistik på deres arbejde – alt sammen i én og samme platform.

HR

Med employee advocacy får HR et nyt kort at spille med, når employee branding står på agendaen. Der findes flere gode værktøjer, som gør det enkelt at distribuere f.eks. stillingsopslag og dele de gode historier fra virksomheden, så den bliver mere attraktiv.

Brug data til at måle effekten

Som med enhver anden indsats, der skal give et resultat, er det vigtigt at bruge data til at måle effekten af dine employee advocacy-aktiviteter. Hvad får din virksomhed eller organisation ud af at aktivere medarbejderne som brandambassadører?

Hvor ofte vil du for eksempel måle resultaterne af jeres indsatser? Kan du se nogle specifikke tendenser? Hvis tendenserne skaber positiv værdi, er det så noget, som du kan gøre mere af?

Du kan bruge jeres resultatmålinger til at:

 • observere hvordan medarbejderne understøtter virksomhedens brand og strategi
 • beslutte hvilke mål I skal sætte for ROI
 • sætte og måle KPI’er, eksempelvis interaktioner, delinger, adoption rate og aktive brugere
 • se hvor mange (og hvilke) medarbejdere, der er aktive
 • måle hvor langt medarbejderne når ud med deres indhold
 • forstå hvilket indhold, der performer godt og hvilket der performer mindre godt.

Ved at analysere jeres data finder du også ud af, hvad der kan justeres lidt, hvad der skal forbedres, og hvilke indsatser du skal fortsætte med.

Kommunikér resultaterne

Employee advocacy er en løbende proces, dvs. et projekt uden slutdato. Det er derfor vigtigt at forsøge at motivere medarbejderne undervejs, og at man kontinuerligt lærer af processen.

Gode resultater er motiverende. Så fortæl de gode historier, og fremvis de grønne tal. Fremhæv kollegaer, som har haft succes med deres indlæg.

Tal også med hinanden om de oplevelser, som var mindre gode for at forstå, hvad I kan lære af det. Dette kan eventuelt gøres på baggrund af
en spørgeskemaundersøgelse. Sådanne evalueringer sikrer læring, så alle kan blive bedre til at se, hvad der fungerer godt, og hvor der kan ændres på indholdsstrategien. I fællesskab.

Investér i et digitalt værktøj til employee advocacy

Hvis du ønsker at gøre arbejdet med employee advocacy lettere – både strategisk og praktisk – kan det være en god idé at investere i et godt digitalt værktøj til håndteringen af jeres aktiviteter.

Der findes flere employee advocacy-værktøjer, og de har mange praktiske fordele:

 • Du kan planlægge alt indhold på forhånd, så dine kollegaer ikke behøver at skabe hverken tekst eller kreativer selv.
 • Du kan nemt dele dit indhold med dine ambassadører.
 • Dine ambassadører kan se og dele dit indhold med kun få klik.
 • Du kan kategorisere dine indlæg efter f.eks. fagområde eller kampagner.
 • Ambassadørerne kan indsende forslag til indhold.
 • Du får et hurtigt overblik over dine ambassadørers rækkevidde på delte indlæg.

Ved at bruge et dedikeret, digitalt værktøj får du samlet alt på ét sted. Det sparer dig tid og giver dig hele tiden overblik over dit indhold og dine delinger.

Employee advocacy med Hootsuite amplify

Hootsuite er den førende platform til håndtering af sociale medier med mere end 18 millioner brugere. Hootsuite samler alle SoMe-aktiviteter fra kampagner og employee advocacy til kundeservice og social selling – i et skræddersyet dashboard.

Her kan du:

 • planlægge og håndtere indhold på tværs af kanaler
 • promovere kampagner og annoncer
 • overvåge omtaler af jer selv og jeres konkurrenter
 • håndtere kommentarer
 • analysere effekten af arbejdet
 • beskytte jeres SoMe-konti på tværs af teams og afdelinger
 • administrere hvem har adgang til hvad
 • integrere data i jeres CRM-system, e-mail software eller andre systemer.

Du kan opbygge jeres employee advocacy-program med Hootsuites employee advocacy-modul, Hootsuite Amplify, uanset om du er i begynderfasen eller har mere avancerede behov.

Det gør det nemt for dine kollegaer at dele virksomhedens opslag på tværs af sociale medier. Det giver dit indhold langt større rækkevidde og engagement, og du sparer tid ved at håndtere alle SoMe-budskaber fra én sikker platform.

Infomedia hjælper dig med at skræddersy og implementere Hootsuite, så platformen understøtter dine konkrete udfordringer – og vi sørger for, at du får den nødvendige oplæring.

Tjekliste til employee advocacy

Employee advocacy kan være en kompleks proces, men derfor behøver det ikke at være vanskeligt. Bryd det op i mindre dele og hold fokus på dine overordnede mål. For eksempel med en tjekliste som denne:

 • Læg en strategi for dit indhold og den forventede effekt.
 • Motivér og engagér medarbejderne – fortæl dem, hvad de får ud af det.
 • Få opbakning fra organisationen – hele vejen rundt.
 • Mål jeres indsats løbende for at justere og optimere.
 • Giv gerne programmet et originalt navn og skab et fællesskab.
 • Investér i et employee advocacy-værktøj.

Læs også

Vil du høre mere om employee advocacy og Hootsuite Amplify?

Har du lyst til at høre mere, eller bare en at spille bold op ad, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download PDF

Udfyld formularen og du er klar til at downloade dette blogindlæg som PDF.

Medieovervågning
- vejen til indsigt

Download vores whitepaper om employee advocacy

Book en demo af vores platform til Employee Advocacy