fbpx

Nyt år – nye og bedre mål for din kommunikation

05. januar 2017 |
4 min. læsetid

Med et nyt år kommer nye kampagner, nye mål og nye strategier, og det er derfor tid til at definere dine mål for det kommende år. 

Hvis en måling af kommunikation skal give reel værdi, skal den både give indsigt i, hvad kommunikationen bidrager med til hele virksomheden, og fungere som en prioritetsliste for det daglige arbejde i kommunikationsafdelingen.

Og når I sætter punktum for et år, er det samtidig tid til at tage et kritisk blik på de KPI’er, I har arbejdet mod. 

Er det fortsat de rigtige måleparametre for det, I gerne vil opnå? 

Gav de både mening på den lange bane og som et dagligt styringsredskab?

Vi har tidligere skrevet om, at KPI’er altid skal understøtte forretningsmålet, og du kan måske også skærpe dine KPI’er ved at kaste et kærligt blik på, hvad der giver mest værdi for jeres forretning og sætte kommunikationsmålene derefter.

Mål kun på de relevante budskaber

Mange måler på, hvor langt de er nået ud med omtalen. En omtale i Jyllands-Posten giver høje læsertal, mens en omtale i Ugeavisen Tønder giver lavere. Men det giver meget mere værdi til kommunikationsmålingen, hvis du også kigger på budskaberne. 

HOFOR arbejder med det, de kalder en vision-score. Vision-scoren er en måling på, om medieomtalerne understøtter HOFORs kernefortælling.

For HOFOR er det vigtigt, at omtaler i medierne understøtter deres kernefortælling om, at HOFOR skaber bæredygtige byer ved at levere vand- og energiløsninger til kunderne grønt, sikkert og billigt. Medieomtalerne skal derfor understøtte, at HOFORs løsninger er grønne, sikre og billige, og vision-scoren er en mere kvalitativ måling af netop det.

HORFORS måling på visions-score er én måde at måle på, men det kan også give mening for jer at kvalificere jeres måling yderligere. I stedet for at måle den samlede medieomtale eller det samlede læsertal kan I måle på de omtaler, der understøtter jeres budskaber eller vision og lade det være retningsvisende for, om I lykkes med jeres kommunikation. Hvor mange har I potentielt ramt med de rigtige budskaber? Og hvor meget omtale lykkedes det jer at få på de rigtige budskaber?

Mål ikke hvor ofte, men hvor stor en andel

Det er en forholdsvis simpel måling at kigge på, hvor ofte dit brand er nævnt sammen med fx økologi eller bæredygtigt landbrug. Og det kan være meget givende for, om I formår at påvirke dagsordenen på de områder, der er relevante for jer. 

Men I kan justere jeres måling, så I kigger på jeres share of voice sammenlignet med jeres konkurrenter eller andre spillere på markedet.

Hvis I vil være de førende på et bestemt område, giver det god mening, at I også kigger på det i jeres kommunikation i det nye år. Formår I at være de førende på agendaen om grøn energi, dagpenge eller økologi, eller bliver jeres konkurrenter oftere nævnt i forbindelse med relevante agendaer?

Ikke alle medier er lige relevante for jer

Al omtale er ikke nødvendigvis den rigtige omtale for jer. Har I et bestemt marked, der er defineret af geografi, giver det ikke nødvendigvis mening at satse på landsdækkende medier. Det er formentlig ikke ny viden, at lokalmedier eller fagmedier kan give mere værdi for jer, men husker I også at måle på, hvilke medier der giver jer effekt i forhold til at nå jeres målgruppe med de rigtige budskaber?

I det nye år kan I derfor også lægge et ekstra lag på jeres effektmåling. I stedet for at kigge på den samlede mængde omtale, kan I gruppere medierne i primære og sekundære medier, det vil også give jer en plan at arbejde efter, når I skal prioritere jeres arbejdsindsats i det daglige.

Hvis jeres kunder og stakeholdere primært befinder sig i lokalområdet, er de lokale medier måske de primære medier, mens en omtale i regionale medier ikke er lige så relevant for jer. Det samme kan gøre sig gældende med fagmedier.

Alle primære medier bør i din måling vægtes højere end de øvrige, og det kan derfor være med til yderligere at prioritere og kvalificere jeres kommunikationsindsats fremadrettet.

Nogen omtale er bedre end anden

Et sidste lag du kan lægge ned over din kommunikationsmåling er PR-score. PR-scoren er et udtryk for medieomtales kvalitet for dit brand.

Hvis I ønsker et mere positivt billede af jer som brand, kan det give værdi for jeres kommunikationsarbejde at arbejde med en PR-score. Fx kan omtalerne fra sidste år have en samlet PR-score på +16 – i det nye år skal I måske arbejde på at få en samlet PR-score på +20. Eller en PR-score, der i jeres primære medier er +22, mens omtalen i sekundære medier skal give en PR-score på +18.

Der er mange måder, hvorpå du kan justere dine mål for et nyt år, så du bedre kan prioritere og kvalificere din kommunikationsindsats. Så længe dine KPI’er altid understøtter det overordnede forretningsmål, er KPI’erne dit redskab til at kunne performe og skabe gode resultater ved løbende at måle og evaluere på din egen indsats. Vi vil gerne tage en snak med dig om, hvordan du kan forbedre dine mål i det nye år.

Vil du høre mere?

Har du lyst til at høre mere, eller bare en at spille bold op ad, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download PDF

Udfyld formularen og du er klar til at downloade dette blogindlæg som PDF.

Medieovervågning
- vejen til indsigt

TEMPLATE

Download template til din kommunikationsplan