CASE

Fresh.Land

Food tech & Clean tech

5 lande

50 ansatte

Infomedia giver værdifuld indsigt i medierne, mens Fresh.Land innoverer fødevareindustrien

Om Freshland

Disruptive innovation af fødevarekæden

Fresh.Land er en banebrydende platform, som forkorter og digitaliserer fødevareværdikæden og gør kvalitetsfødevarer mere tilgængelige for forbrugerne – direkte fra gården. 

Platformen er CEO Mathilde Jakobsens og hendes mand og medstifter Filipe Leals hjertesag. De er drevet af en vision om at forkorte fødevareværdikæden og derved ændre måden, hvorpå fødevarer bliver distribueret og solgt.  

Fresh.Land gør det muligt at købe fødevarer direkte fra landmanden og derved skære optil 5 mellemled fra. Madvarerne bliver ikke høstet, før du har bestilt dem, hvilket sikrer varernes friskhed. Kølelagre og modningskamre, som er kendte drivhusgasudledere, bliver overflødiggjort i processen og derved kan CO2 udledningen reduceres markant. 

Fresh.Lands udfordringer

Som en startupvirksomhed, der ønsker at påvirke en allerede meget etableret industrihar Fresh.Land nogle udfordringer, som de arbejder med at løse via kommunikationen. 

Disruptive pionerer i en etableret industri

Fresh.Land er pionerer. For dem handler det ikke kun om at vækste deres virksomhed, men i lige så høj grad om at skabe et bæredygtigt alternativ i en etableret industri. Deres mål er blandt andet at skabe mere transparens i industrien og at facilitere en direkte forbindelse mellem landmændene og forbrugerne. Som pionerer og en nyligt startet virksomhed er en af deres udfordringer at skabe og øge kendskabet til både virksomheden og deres formål. 

Forbrugernes og interessenternes kendskab

At skabe forandring i en stærkt etableret industri kræver handling og ændring i adfærd fra mange aktører – herunder landmanden, forbrugeren og offentligheden. Interessenternes kendskab til, hvordan medierne skriver om emner som friskhed, har også en meget stor betydning. Det er ikke alle, der ved, hvordan fødevarerne bliver høstet og distribueret. Fresh.Lands mål er at oplyse forbrugerne og derved hjælpe dem med at træffe sundere og mere bæredygtige valg. 

Positionering på tværs af markeder

Fresh.Land opererer i flere forskellige markeder. Fokus i deres kommunikation er på friskhed og bæredygtighedDen måde, hvorpå disse koncepter bliver modtaget og talt om, kan variere fra land til land. Når de går ind i nye markeder, har de brug for indsigt i, hvordan budskaberne og koncepterne bliver modtaget, og hvilke mediedebatter der kan positionere deres kommunikation mest effektivt i lokale markeder. 

Infomedias løsning

Vores medieovervågningsløsning giver Fresh.Land et overblik, som de kan bruge til at positionere kommunikationen til både nye og etablerede markeder. 

Overvågning af emner og agendaer

Vi overvåger flere emner og agendaer, så Fresh.Land kan følge den offentlige debat og de løbende ændringer i debattens emner.

Overvågning af konkurrenter og aktører

For at give Fresh.Land indsigt i udviklingen i markedet overvåger vi konkurrenter og andre aktører med en lignende vision. 

Overvågning af eget brand

Vi overvåger, hvordan Fresh.Lands brand bliver nævnt i medierne, så de kan danne sig et overblik over omtalerne.

Overvågning af emner og agendaer

Fresh.Land arbejder strategisk med PR for at sætte gang i debatten om emner relateret til bæredygtighed. Det er vigtigt at forstå, hvordan forbrugerne og offentligheden afkoder disse emner – både for at bedømme markedets modenhed og for at skabe et overblik over, hvordan de diskuteres i medierne. Hvem er interessenterne? Hvilke virksomheder og organisationer bliver nævnt i relation hertil? Og hvem bliver nævnt oftest? 

Ved at overvåge disse emner kan Fresh.Land få indsigt i, hvem de vigtigste interessenter er; for eksempel journalister og meningsdannere. Derved kan de starte et samarbejde om at påvirke offentlighedens holdninger. Derudover kan de tilpasse deres kommunikation om agendaerne til de forskellige markeder, som f.eks. at lokale råvarer er vigtige for svenske kunder, da de ser det som værende mere bæredygtigt.

Overvågning af konkurrenter og aktører

Fresh.Land anvender medieovervågning for at opnå indsigt i, hvordan andre i branchen bliver nævnt i medierne. Men deres fokus er ikke på konkurrence. Reelle forandringer kræver en stærk stemme og et fælleskab bygget på fælles værdier omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor ser Fresh.Land “konkurrenterne” som værdi-partnerskaber, som kan være med til at rykke en hel industri i en mere grøn og bæredygtig retning.

Infomedias medieovervågningsløsning giver Fresh.Land indsigt i, hvorvidt andre virksomheder eller medierne bruger bestemte koncepter, som Fresh.Land er de første til at arbejde med – for eksempel høstdato. Dette fortæller, om de kan påvirke den offentlige debat i emner som friskhed og bæredygtighed. 

Overvågning af eget brand

Fresh.Land arbejder strategisk med PR med det formål at starte en debat, som skaber opmærksomhed på deres virksomhed og vision. 

Overvågningen af Fresh.Lands eget brand og navn giver dem overblik over alle omtaler i medierne. Infomedias medieovervågningsløsning er et værdifuldt værktøj til at opnå indsigt i effekten og betydningen af netop dette. 

Resultater opnået

Infomedias medieovervågningsløsning hjælper Fresh.Land med at holde sig ajour med mediernes omtaler i Danmark, Sverige, Holland, Belgien og Tyskland. 

Opdateret indsigt i industrier, interessenter og konkurrenter

Via medieovervågning kan Fresh.Land få relevante oplysninger om industrinyheder, interessenter og konkurrenter. Dette giver dem et stærkt databaseret fundament at arbejde ud fra.

Effektmåling af den kommunikative indsats

Fresh.Land arbejder strategisk med storytelling, der handler om smag og friskhed, hvilket hænger sammen med deres produkt. Via deres medieovervågning kan de måle effekten af deres PR- og kommunikationsstrategi. 

Klart overblik over relevante emner og agendaer

Medieovervågning holder Fresh.Land opdateret med de emner, de overvåger medierne. På den måde er virksomheden konstant opdateret indenfor strategisk PR og specifikke kommunikationsinitiativer. 

Hør mere om mulighederne med medieovervågning hos Infomedia

Infomedias medieovervågning

Få adgang til dine medieomtaler og dokumentér din effekten af  kommunikation ét sted. Her kan du strukturere og organisere dine data, indsamle rapporter, se statistikken og meget mere. 

Få notifikationer

 et overblik over dine omtaler via e-mail og vores app. 

Find dine omtaler

Find nemt dine omtaler gennem de forskellige søgeprofiler og nøgleord, du har valgt. 

Skab rapporter

Producér specifikke mapper og rapporter til dine projekter på en nem og enkel måde. 

Del dine omtaler

Del dine omtaler med kolleger, ledelsen og andre interessenter.

Se dine indsigter

Få nem adgang til statistikken og opnå indsigt i effekten af din kommunikation. 

Vil du vide mere om medieovervågning?

Lad os drøfte jeres udfordringer og muligheder inden for medieovervågning, analyser og optimering af jeres kommunikationsindsatser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag inspiration til markedsføring og kommunikation, herunder f.eks. information om spændende webinarer og gode cases.