Social listening. Fra data til indsigter

Social media listening er en vigtig disciplin til at holde styr på jeres virksomheds omtaler og omdømme på sociale medier. Men social media listening kan bruges til meget mere end det. Du kan fx bruge det til at indsamle data fra forskellige sociale kanaler som fx Facebook, Twitter og Instagram og omsætte dem til nye indsigter for at forbedre jeres omdømme, kommunikation, marketing og generel tilstedeværelse på sociale medier.

Derfor skal I lytte med på sociale medier

Der er flere gode grunde til at spidse ører på sociale medier. Med social media listening kan I vha. en social media software platform indsamle data om din virksomhed fra forskellige datapunkter. I kan måle parametre som rækkevidden på jeres omtaler, brugernes engagement, tonen i samtalerne samt, hvilke hashtags, der trender.

Udover at få indsigter om dit brand, og hvordan I bliver omtalt, kan I bruge social listening til:  

 • At få indsigter om jeres marked, trends, agendaer, produkter, kommunikation og konkurrenter
 • At producere skarpere indhold og budskaber
 • At pleje jeres omdømme
 • At sørge for at være til stede på de rette kanaler
 • At indkredse jeres kernefortælling og budskaber
 • At få en vejviser til jeres kommunikation
 • At komme tættere på jeres stakeholders og influencers
Infomedia dokumentation og indsigter

Få earned og owned media til at spille sammen

I arbejdet med marketing og kommunikation skelner vi ofte mellem earned og owned media.

Earned media består af alt det indhold og de samtaler omkring dit brand, virksomhed, eller produkter, der stammer fra andre end dig. Indhold offentliggøres derfor andre steder end i de kanaler, du selv ejer. Fx artikler i medier, omtaler på sociale medier som fx Facebook, Twitter og Intragram, anmeldelser og lignende, på kanaler, du ikke selv kontrollerer indholdet på.

Owned media er de kanaler, du selv ejer og kontrollerer indholdet på. Eksempelvis dit website, din blog, nyhedsbrevet, whitepapers og indhold, du selv offentliggør på jeres egne sociale kanaler.

Pointen i arbejdet med social media listening handler netop om at sikre et stærkt samspil mellem earned media og owned media og de data, du kan skabe indsigt i via disse kanaler.

Data og indsigter via earned media

Her er nogle eksempler på de indsigter, som indsamling af data om earned media kan give:

 • Omtaler af jeres brand
  Følger I med på alle digitale og sociale medier, hvor og hvornår jeres virksomhed/organisation nævnes? Også når @ ikke indgår?
 • Identifikation og måling af agendaer
  Er I aktive nok indenfor jeres agendaer? Eller er der nogle agendaer, I bør være mere aktive indenfor?
 • Overvågning af kampagner
  Hvordan har jeres kampagneindsatser slået igennem?
 • Konkurrent-benchmark
  Hvor meget omtale, volumen, rækkevidde, engagement osv. får I ift. konkurrenterne?
 • Identifikation af trends
  Er der trends, I bør være mere aktive inden for ift. at positionere jeres virksomhed?
 • Kriseberedskab
  Er I forberedt på at lytte til alle de omtaler, din virksomhed, agendaer, produkter modtager? Og hvad gør I, når/hvis krisen rammer?

Data og indsigter via owned media

Når du indsamler data om owned media, har du også en masse muligheder for at få ny viden, om fx:

 • Udviklingen i følgere
  Hvem er jeres følgere? Hvor aktive er de og hvornår er de aktive? Hvordan er udviklingen af jeres følgere på tværs af kanaler?
 • Indholdsstyrke
  Hvordan performer jeres indhold? Hvilket indhold skaber mest engagement og hvad virker ikke så godt? Hvilken type indhold engagerer brugerne mest (link, billede, video)?
 • Tone of voice
  Er tonen overvejende positiv, negativ eller neutral ift. jeres indhold og budskaber? Hvad responderer målgruppen positivt og negativt på?
 • Konkurrentovervågning
  Hvor aktive er jeres konkurrenter på deres kanaler ift. jer selv? Hvor lang rækkevidde og hvor stort engagement har de ift. jer? Og hvordan håndterer jeres konkurrenter deres community på de sociale medier?
 • Identificering af influencere
  Hvilke personer er mest aktive på jeres kanaler? Og hvad er deres holdning til jer? Skal I fx engagere nye influencere i jeres næste kampagne?
 • Forebyggelse af shitstorms
  Er I tilstrækkeligt forberedte på pludselig negativ aktivitet på jeres egne kanaler? Og hvad gør I, hvis/når krisen rammer?

Udgangspunktet for at skabe succesfuldt indhold til jeres egne kanaler er netop at følge med i, hvordan jeres budskaber modtages i målgrupperne. Hvis I fx ønsker, at positionere jer inden for et specifikt emne, giver det derfor god mening at undersøge, hvordan brugerne responderer på dette emne på jeres egne kanaler.

Sådan får du succes med social media listening

Det vigtigste er at integrere jeres social listening data og indsigter, som en del af jeres samlede kommunikationsmåling og dertil hørende software tools.

Er din virksomheds primære succeskriterier med kommunikation at sikre et godt omdømme? Sikre en god markedsposition? Sælge produkter? Skabe konverteringer? Uanset hvad handler det om, hvordan du formår at eksekvere på jeres succeskriterier gennem indsamling af data og indsigter via social listening.

Hold dig opdateret

Der har været en markant udvikling inden for sociale medier, social media software tools, API´er og data de seneste år. Det betyder, at der er særlige forhold, du skal være opmærksom på. Sociale medier stiller hele tiden krav til, hvad vi kan og, hvad vi ikke kan. Det påvirker, hvordan vi selv arbejder med data, og hvad vi kan lytte til.

Mock up SL menu download
guide

Læs hvordan du styrker jeres brand og skaber værdi med social listening og effektive værktøjer til dataindsamling og analyse.

Tjekliste til social media listening

1. Investér i et godt lytte værktøj

For at arbejde strategisk med social listening, har du brug for et professionelt værktøj til indsamling og analyse af data. Der er flere derude og eksempelvis Talkwalker kan gøre meget af arbejdet for dig.

2. Gør det enkelt

Vær bevidst om, hvad du vil lytte på: Din virksomhed, omdømme, emner, konkurrenter osv. Men gør det enkelt. Du kan hurtigt drukne i data.

3. Omsæt data til indsigter

Sørg for at have den rigtige opsætning i jeres social listening tool, så at I indsamler data, der dækker virksomhedens behov. Og brug indsigterne fra jeres data aktivt til at skabe bedre og skarpere kommunikation

4. Vær proaktiv og målfokuseret

Det giver sjældent værdi at måle bagudrettet på en krise, eller en kampagne, der ikke fungerede. Vær derfor proaktiv. Fastlæg KPI’er inden I søsætter jeres kampagner, events og andre indsatser. Mål og justér løbende i stedet for at vente med måling til jeres begivenheder er afsluttet.

5. Få earned og owned media til at spille sammen

Sørg for at sikre et samspil mellem jeres indsats på earned og owned media. Det er samtidig med til at nedbryde siloer internt og skaber derved en bedre samlet kommunikationsindsats og måling af jeres resultater med social listening.

6. Dokumentér, del og brug dine indsigter som en løftestang til nye prioriteringer

Når du dokumenterer og deler dine resultater og indsigter skaber det nysgerrighed og nye hypoteser. Hvad er årsagen til, at noget fungerer bedre end andet? Sørg for at dele vigtige data og indsigter internt til ledelse, bestyrelse og andre relevante afdelinger. Det kan skabe nye muligheder at dele interessante data og indsigter, der understøtter virksomhedens ROI.

Infomedias SoMe-score gør DSB klogere på deres indhold på sociale medier

Læs også

Social listening tool
Kommunikation & PRMarketing og digitalMedier

Sådan skaber du resultater med et værktøj til social listening

Trends paa sociale medier 23 scaled
Kommunikation & PRMarketing og digitalMedier

Trends på sociale medier i 2023

Some blogpost
Kommunikation & PRMarketing og digital

Derfor bør du strukturere målingen af din sociale mediestrategi

Vil du høre mere om
social listening?

Har du lyst til at høre mere, eller bare en at spille bold op ad, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download vores guide om social listening

Book en demo af vores platform til social listening