• Prøv Infomedia
  • Log ind
  • Kontakt

Danske medier er balancerede i dækningen af flygtningekrisen. Hverken venstre- eller højredrejet


Phillip

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mens den danske befolkning har foretaget en markant højredrejning, har de danske medier været anderledes balancerede i dækningen af flygtninge­spørgsmålet.

De danske me­dier har stort set givet samme eksponering til omtaler, som i indhold eller tone støtter op om argumenter imod stramninger af flygtningepolitikken, som til omtaler, der i indhold og tone støtter argumenter for stram­ninger.

»Hvis vi kigger på medierne hver for sig, har TV2 trukket flygtningedebatten mest mod højre med en overvægt af strammer-omtaler, mens Politiken har trykket debatten mest mod venstre. Samlet set er det dog en meget balanceret dækning, vi har oplevet,« fortæller Lasse Skoldan, der er rådgiver og hovedforfatter på analysen.

Den samlede flygtningescore lander på et (næsten) rundt +0,9 på en skala, der går fra -100 til +100. På skalaen svarer -100 til, at samtlige medieom­taler er til fordel for argumen­ter imod stramninger, mens en score på +100 svarer til, at samtlige omtaler er til fordel for stramninger af den danske flygtningepolitik.

Især to sager har fået omtalen til at peake: Grænsekontrol og flygtningenes ankomst. Her viser analysen, at flygtningenes ankomst trak mediedækningen svagt mod venstre, mens debatten om grænsekontrol trak debatten mod højre.

Udover at have kigget på den danske mediedækning, har vi også kigget på Danmarks omdømme i udlandet, danskernes holdninger til flygtningedebatten og den udenlandske mediedækning. Download analysen af den danske flygtningedebat her.


Metode: 15.366 danske omtaler af den danske flygtningedebat i de største landsdækkende medier er blevet gennemlæst manuelt og vurderet i forhold til relevans, prominens, artikeltype, aktører, angribere og ofre, samt artiklens grundtone, dvs. om artiklen bakker op om en strammere flygtningepolitik eller er imod en strammere flygtningepolitik. Flygtningescoren er udregnet på baggrund af dominans og grundtone.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

E-paper med 5 tips til den bedste medieovervågning

5 tips til den bedste medieovervågning