skip to Main Content

Putin vigtig i energidebatten

I energi- og klimadebatten i 2014 blev Putin den mest omtalte blandt internationale politikere. EU-Kommissionen ville i 2014 øge kravene til energibesparelser. Målet var at gøre EU mindre afhængig af energiimport, og EU ville løsne Putins greb om gashanen.

Putin demonstrerede i 2014 sin magtfulde position. Han truede med at presse prisen op på gas til ukrainerne, og med at lukke for gashanerne til EU. Resultatet var, at EU’s energimarked viste sin sårbarhed. Afhængigheden af russisk gas kunne få kedelige efterspil for forbrugere og virksomheder og kunne på meget kort tid fordyre danske virksomheders produktion af varer og derigennem ramme forbrugerne.

Grafik: De mest omtalte internationale politikere i energi- og klimadebatten

»Uafhængigheden for EU af russisk energi kræver en langvarig og omfattende indsats. Formuleringen af ambitiøse europæiske mål for vedvarende energi og energieffektivitet frem mod 2030 er vigtige i den sammenhæng. Mens vi venter på, at det sker, kan Danmark spille en central rolle ved i praksis at demonstrere, at kombinationen af vind og bæredygtig biomasse kan levere sikker energi til en pris, som er til at betale. Det vil være første skridt til at mindske afhængigheden af russisk energi,« skrev Lars Aagaard fra Dansk Energi den 15. april 2014.

Men når den russiske præsident, Vladimir Putin, truede med, at lukningen af en gasledning til Ukraine kunne ramme flere europæiske lande, skulle dette tages med enkelte forbehold. Russerne er nemlig dybt afhængige af de enorme eksportindtægter fra gassen, lød det fra den danske energiforsker Jørgen Henningsen, der i 2006 blev pensioneret efter næsten 20 år i Europa-Kommissionen. »Rusland får fem gange så meget for gassen i Europa end på hjemmemarkedet, og de har ikke mulighed for at sælge til andre lande på tre-fire- årigt sigt. Hvis russerne boykottede EU, ville de amputere deres eget ben,« sagde han til DR den 11. april 2014.

Se den fulde analyse af energi- og klimadebatten i medierne.

Analysen er baseret på søgninger i alle landsdækkende dagblade, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade & magasiner, radio- og tv-nyhedsudsendelser og webmedier. Søgningen er foretaget i perioden 2014, og analysen er publiceret i maj 2015.

Back To Top