skip to Main Content

Skal topchefen være mere digital?

Manglende tid, for meget støj eller manglende viden er nogle af de begrundelser, topchefer bruger for ikke at være til stede på sociale medier. Men det bør være strategiske overvejelser, der afgør, hvorvidt topchefen skal være mere digital – ikke praktiske begrundelser.

Det var en af pointerne på årets første Tuesday Talk, hvor vi kiggede nærmere på det faktum, at kun 5 ud af 40 af de største topchefer i Danmark er aktive på Twitter. Advisor Lasse Skjoldan adresserede de mange argumenter, der taler imod topchefens brug af sociale medier, som ofte er praktiske – ikke strategiske. Han indledte:

»Man er nødt til at forholde sig aktivt til, om topchefen skal bidrage til virksomhedens eksterne kommunikation. Herefter skal man tage stilling til, hvor meget de digitale kanaler skal fylde i topchefens kommunikationsmix.«

Han mener, at strategien bør være afgørende for, om topchefen er digitalt til stede. Ikke manglende tid eller manglende viden om Twitter-jargonen, LinkedIns funktioner eller Facebooks algoritmer.

»Jeg siger ikke, at alle topchefer skal være til stede på sociale medier, men jeg siger, at I skal lave en eksplicit strategi for CEO’ens bidrag til virksomhedens eksterne kommunikation. Og jævnligt sørge for at opdatere strategien«, fremhævede Lasse Skjoldan.

Line Brun@line_brun_

For den grønne CEO på – start så langt til højre på skala som muligt ifølge @Manquizzer

Stærkt inspireret af Astrid Haug talte Lasse Skjoldan om en række digitale medier, hvoraf nogle ofte er et bedre første skridt end andre. De klassiske og mest professionelle digitale og sociale medier er LinkedIn, virksomhedens website, en blog og intranettet, mens det for andre topchefer vil give mening at være mere private i deres brug af digitale medier. Her kan medier som Snapchat, Instragram eller en videokanal være oplagte valg. Men også her skal strategien være det afgørende for valget af kanaler.

Data er et vindende argument

De to argumenter ”Det er for risikabelt” og ”Der er ikke tilstrækkelig return on investment” var ifølge deltagerne de to mest væsentlige argumenter for, hvorfor topchefen ikke er digitalt til stede. For en analytiker som Lasse Skjoldan er det sød musik at høre deltagernes bekymringer om ROI.

»Det er helt afgørende at måle effekten af sin indsats på sociale og digitale medier – ikke kun for virksomheden, men også for topchefens kanaler. Hvis man har styr på sine data, vil det også være det vindende argument i at overbevise sin topchef om, at han eller hun skal være mere digitalt til stede«, opfordrede Lasse Skjoldan.

Grafik: Hent grafikken i præsentationen via linket nederst på siden

Ifølge Lasse Skjoldan er man nødt til at tage et spadestik dybere end reach, antal followers, mængden af omtaler, engagement og share of voice (synlighed, nederst til højre på figuren). Bedre er det at koble synlighedsdata til målinger af output. Det kan fx være mål på, om kendskabsgraden eller holdningen blandt stakeholders bliver øget i takt med øget digital aktivitet, samt mål af sentiment (er stemningen positiv?) og emneejerskab (ejer vi emnet ”økologi” på de sociale medier?) er noget af det, der virkelig rykker.

Allerbedst vil det dog være at koble den digitale indsats direkte til effekten, dvs. forretningsmålet, som kan være enten øget salg eller ændret adfærd. Denne type mål er tricky, men med de rigtige metoder kan man fx måle på salgs-leads og møder genereret på baggrund af indsatsen, ændret recommendation eller loyalitet. Eller måske endda om flere ældre mænd går til lægen (hvis det er det, der er formålet med kommunikationen). Igen er det spørgsmålet, i hvor høj grad topchefen skal bidrage til den eksterne kommunikation, herunder hvor meget topchefen skal være til stede på de digitale kanaler.

Ti minutter over tid lød et spørgsmål fra salen; Hvad skal jeg så fortælle min topchef efter i dag? Et spørgsmål, der ifølge Lasse Skjoldan kun kan besvares af virksomheden selv.

»Jeg kan ikke sige, om hver enkelt af jeres topchefer skal være på sociale medier eller hvilket socialt medie, der er det rigtige for dem. Det afhænger i høj grad af, hvad formålet og virksomhedens fortælling er. Men det er sikkert, at sociale medier er et uudnyttet potentiale blandt mange topchefer«, afsluttede Lasse Skjoldan.

 

Hent præsentationen fra dagens oplæg.

Back To Top